ATC-register


L01X A
Platinaforbindelser
L01X A01
Cisplatin
Cisplatin Accord Accord kons. til inf.
L01X A02
Karboplatin
Carboplatin Accord Accord kons. til inf.
Carboplatin Fresenius Kabi Fresenius Kabi kons. til inf.
L01X A03
Oksaliplatin
Oksaliplatin SUN SUN Pharma kons. til inf.
Oxaliplatin Fresenius Kabi Fresenius Kabi kons. til inf.
L01X C
Monoklonale antistoffer
L01X C02
Rituksimab
MabThera Roche inj., kons. til inf.
Rixathon Sandoz kons. til inf.
L01X C03
Trastuzumab
Herceptin Roche inj., pulv. til kons. til inf.
Kanjinti Amgen pulv. til kons. til inf.
Trazimera Pfizer pulv. til kons. til inf.
L01X C05
Gemtuzumabozogamicin
Mylotarg Pfizer pulv. til kons. til inf.
L01X C06
Cetuksimab
Erbitux Merck inf.
L01X C07
Bevacizumab
Avastin Roche kons. til inf.
Aybintio Samsung Bioepis kons. til inf.
Zirabev Pfizer kons. til inf.
L01X C08
Panitumumab
Vectibix Amgen kons. til inf.
L01X C11
Ipilimumab
Yervoy Bristol-Myers Squibb kons. til inf.
L01X C12
Brentuksimabvedotin
Adcetris Takeda pulv. til kons. til inf.
L01X C13
Pertuzumab
Perjeta Roche kons. til inf.
L01X C14
Trastuzumabemtansin
Kadcyla Roche pulv. til kons. til inf.
L01X C15
Obinutuzumab
Gazyvaro Roche kons. til inf.
L01X C16
Dinutuksimab beta
Qarziba EUSA Pharma kons. til inf.
L01X C17
Nivolumab
Opdivo Bristol-Myers Squibb kons. til inf.
L01X C18
Pembrolizumab
Keytruda MSD kons. til inf., pulv. til kons. til inf.
L01X C19
Blinatumomab
Blincyto Amgen pulv. til kons. og væske til inf.
L01X C21
Ramucirumab
Cyramza Lilly kons. til inf.
L01X C23
Elotuzumab
Empliciti Bristol-Myers Squibb pulv. til kons. til inf.
L01X C24
Daratumumab
Darzalex Janssen inj., kons. til inf.
L01X C25
Mogamulizumab
Poteligeo Kyowa Kirin kons. til inf.
L01X C26
Inotuzumabozogamicin
Besponsa Pfizer pulv. til kons. til inf.
L01X C28
Durvalumab
Imfinzi AstraZeneca kons. til inf.
L01X C31
Avelumab
Bavencio Merck kons. til inf.
L01X C32
Atezolizumab
Tecentriq Roche kons. til inf.
L01X C33
Cemiplimab
Libtayo Regeneron kons. til inf.
L01X C37
Polatuzumabvedotin
Polivy Roche pulv. til kons. til inf.
L01X C38
Isatuksimab
Sarclisa sanofi-aventis kons. til inf.
L01X D
Sensitiviserende midler til fotodynamisk terapi/stråleterapi
L01X D03
Metylaminolevulinat
Metvix Galderma krem
L01X D04
Aminolevulinsyre
Alacare Photonamic plaster
Ameluz Biofrontera Bioscience gel
Gliolan Medac pulv. til mikst.
L01X E
Proteinkinasehemmere
L01X E01
Imatinib
Glivec Novartis tabl.
Imatinib Accord Accord tabl.
Imatinib Cipla Cipla kaps.
Imatinib Sandoz Sandoz tabl.
L01X E02
Gefitinib
Gefitinib Mylan Mylan tabl.
Iressa AstraZeneca tabl.
L01X E03
Erlotinib
Tarceva Roche tabl.
L01X E04
Sunitinib
Sutent Pfizer kaps.
L01X E05
Sorafenib
Nexavar Abacus Medicine tabl.
Nexavar Bayer AG tabl.
L01X E06
Dasatinib
Sprycel Abacus Medicine tabl.
Sprycel Bristol-Myers Squibb tabl.
L01X E07
Lapatinib
Tyverb Novartis tabl.
L01X E08
Nilotinib
Tasigna Novartis kaps.
L01X E09
Temsirolimus
Torisel Pfizer kons. og væske til inf.
L01X E10
Everolimus
Afinitor Novartis tabl.
Votubia Novartis dispergerbare tabl., tabl.
L01X E11
Pazopanib
Votrient Novartis tabl.
L01X E12
Vandetanib
Caprelsa Genzyme tabl.
L01X E13
Afatinib
Giotrif Boehringer Ingelheim tabl.
L01X E14
Bosutinib
Bosulif Pfizer tabl.
L01X E15
Vemurafenib
Zelboraf Roche tabl.
L01X E16
Krizotinib
Xalkori Pfizer kaps.
L01X E17
Aksitinib
Inlyta Pfizer tabl.
L01X E18
Ruksolitinib
Jakavi Novartis tabl.
L01X E21
Regorafenib
Stivarga Bayer AG tabl.
L01X E23
Dabrafenib
Tafinlar Novartis kaps.
L01X E24
Ponatinib
Iclusig Abacus Medicine tabl.
Iclusig Incyte tabl.
Iclusig Orifarm tabl.
L01X E25
Trametinib
Mekinist Novartis tabl.
L01X E26
Kabozantinib
Cabometyx Ipsen tabl.
Cometriq Ipsen kaps.
L01X E27
Ibrutinib
Imbruvica Janssen tabl.
L01X E28
Ceritinib
Zykadia Novartis tabl.
L01X E29
Lenvatinib
Lenvima Eisai kaps.
L01X E31
Nintedanib
Ofev Boehringer Ingelheim kaps.
Vargatef Boehringer Ingelheim kaps.
L01X E33
Palbociklib
IBRANCE Pfizer kaps.
L01X E34
Tivozanib
Fotivda EUSA Pharma kaps.
L01X E35
Osimertinib
Tagrisso AstraZeneca tabl.
L01X E36
Alektinib
Alecensa Roche kaps.
L01X E38
Kobimetinib
Cotellic Roche tabl.
L01X E39
Midostaurin
Rydapt Novartis kaps.
L01X E41
Binimetinib
Mektovi Pierre Fabre tabl.
L01X E42
Ribosiklib
Kisqali 2care4 tabl.
Kisqali Novartis tabl.
L01X E43
Brigatinib
Alunbrig Takeda tabl.
L01X E44
Lorlatinib
Lorviqua Pfizer tabl.
L01X E45
Neratinib
Nerlynx Pierre Fabre tabl.
L01X E46
Enkorafenib
Braftovi Pierre Fabre kaps.
L01X E47
Dakomitinib
Vizimpro Pfizer tabl.
L01X E50
Abemaciklib
Verzenios Lilly tabl.
L01X E53
Larotrektinib
Vitrakvi Bayer AG kaps., mikst.
L01X E54
Gilteritinib
Xospata Astellas tabl.
L01X E56
Entrektinib
Rozlytrek Roche kaps.
L01X X
Andre antineoplastiske midler
L01X X01
Amsakrin
Amekrin Eurocept International kons. og væske til kons. til inf.
L01X X05
Hydroksykarbamid
Hydrea Orifarm kaps.
Hydroxyurea medac Medac kaps.
L01X X17
Topotekan
Hycamtin Novartis kaps., pulv. til kons. til inf.
Topotecan Accord Accord kons. til inf.
Topotecan Ebewe EBEWE kons. til inf.
L01X X19
Irinotekan
Irinotecan Accord Accord kons. til inf.
Irinotecan Fresenius Kabi Fresenius Kabi kons. til inf.
Onivyde pegylated liposomal Les Laboratoires Servier kons. til inf.
L01X X23
Mitotan
Lysodren HRA Pharma Rare Diseases tabl.
L01X X24
Pegaspargase
Oncaspar Les Laboratoires Servier pulv. til inj./inf.
L01X X25
Beksaroten
Targretin Eisai kaps.
L01X X27
Arsentrioksid
Arsenic Trioxide Accord Accord kons. til inf.
Trisenox Teva kons. til inf.
L01X X32
Bortezomib
Bortezomib Accord Accord pulv. til inj.
Bortezomib Mylan Mylan Healthcare Norge AS pulv. til inj.
Velcade Janssen pulv. til inj.
L01X X35
Anagrelid
Anagrelide AOP AOP Orphan kaps.
Anagrelide Bluefish Bluefish kaps.
Anagrelide Sandoz Sandoz kaps.
Xagrid Shire kaps.
L01X X41
Eribulin
Halaven Eisai inj.
L01X X42
Panobinostat
Farydak Secura Bio kaps.
L01X X43
Vismodegib
Erivedge 2care4 kaps.
Erivedge Orifarm kaps.
Erivedge Roche kaps.
L01X X45
Karfilzomib
Kyprolis Amgen pulv. til inf.
L01X X46
Olaparib
Lynparza AstraZeneca kaps., tabl.
L01X X47
Idelalisib
Zydelig Gilead tabl.
L01X X50
Iksazomib
Ninlaro Takeda kaps.
L01X X51
Talimogenlaherparepvek
Imlygic Amgen inj.
L01X X52
Venetoklaks
Venclyxto AbbVie tabl.
L01X X54
Niraparib
Zejula GlaxoSmithKline kaps.
L01X X60
Talazoparib
Talzenna Pfizer kaps.
L01X X63
Glasdegib
Daurismo Pfizer tabl.
L01X X65
Alpelisib
Piqray Novartis tabl.
L01X X71
Tisagenlekleucel
Kymriah Novartis inf.
L01X Y
Kombinasjoner av andre antineoplastiske midler
L01X Y01
Cytarabin og daunorubicin
Vyxeos liposomal Jazz Pharmaceuticals pulv. til kons. til inf.