Atazanavir Accord

Accord


Antiviralt middel, proteasehemmer.

J05A E08 (Atazanavir)KAPSLER, harde 200 mg og 300 mg: Hver kapsel inneh.: Atazanavirsulfat tilsv. atazanavir 200 mg og 300 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Paraoransje FCF (E 110).


Indikasjoner

Behandling av hiv-1-infiserte voksne og barn ≥6 år, gitt sammen med lavdose ritonavir og i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Skal tas med mat. Skal svelges hele.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Reyataz «Bristol-Myers Squibb»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Atazanavir Accord, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
200 mg 60 stk. (bister)
466521
H-resept
Byttegruppe
4686,90 C
300 mg 30 stk. (blister)
453127
H-resept
Byttegruppe
4621,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.07.2019