Artelac

Bausch Health


Kunstig tårevæske.

S01X A20 (Hypromellose)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEDRÅPER, oppløsning 3,2 mg/ml: 1 ml inneh.: Hypromellose 3,2 mg, cetrimid 0,1 mg, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumhydrogenfosfatdihydrat, natriumedetat, sorbitol, vann til injeksjonsvæsker.


ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder 3,2 mg/ml: 0,5 ml (1 endosebeholder) inneh.: Hypromellose 1,6 mg, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, sorbitol, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Nedsatt tåreproduksjon.

Dosering

1 dråpe i hvert øye ved behov eller som avtalt med lege. Individuell behandling. En endosebeholder rekker til behandling av begge øyne.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

10 ml flaske: Brukere av myke kontaktlinser skal ta ut linsene før bruk, og linsene skal ikke settes inn igjen før etter minst 15 minutter. Hjelpestoffer: 10 ml flaske: Inneholder 0,051 mg fosfater pr. dråpe, tilsv. 1,84 mg/ml. Endosebeholdere: Inneholder 0,068 mg fosfater pr. dråpe, tilsv. 1,84 mg/ml.

Interaksjoner

Ingen kjente. Ved bruk av andre øyedråper må Artelac alltid tilføres sist og tidligst 5 minutter (helst 15 minutter) etter de øvrige legemidlene.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetHypromellose absorberes ikke systemisk, som indikerer at preparatet ikke er fosterskadelig.
AmmingHypromellose absorberes ikke systemisk. Kan brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeTåresubstitutt, inneholder ikke virkestoff med farmakologisk effekt. Hypromellose forlenger adhesjonen, øker fuktigheten i kornea/konjunktiva og gir glattere bevegelse av konjunktiva over kornea.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Endosebeholdere: Er uten konserveringsmiddel og skal derfor ikke lagres etter åpning. 10 ml plastflaske: Holdbarhet etter anbrudd: 4 uker.

 

Pakninger, priser og refusjon

Artelac, ØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
3,2 mg/ml 10 ml (plastflaske m/dråpespiss)
104441
Blå resept * F

Artelac, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
3,2 mg/ml 60 × 0,5 ml (endosebeholdere)
418896
Blå resept * F
180 × 0,5 ml (endosebeholdere)
473992
Blå resept * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Artelac ØYEDRÅPER, oppløsning 3,2 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Artelac ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder 3,2 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.11.2020


Sist endret: 26.01.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)