Artelac

Bausch Health


Kunstig tårevæske.

S01X A20 (Hypromellose)ØYEDRÅPER, oppløsning 3,2 mg/ml: 1 ml inneh.: Hypromellose 3,2 mg, cetrimid 0,1 mg, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumhydrogenfosfatdihydrat, natriumedetat, sorbitol, vann til injeksjonsvæsker.


ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder 3,2 mg/ml: 0,5 ml (1 endosebeholder) inneh.: Hypromellose 1,6 mg, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, sorbitol, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Nedsatt tåreproduksjon.

Dosering

1 dråpe i hvert øye ved behov eller som avtalt med lege. Individuell behandling. En endosebeholder rekker til behandling av begge øyne.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

10 ml flaske: Brukere av myke kontaktlinser skal ta ut linsene før bruk, og linsene skal ikke settes inn igjen før etter minst 15 minutter. Hjelpestoffer: Inneholder fosfater 0,051 mg pr. dråpe, tilsv. 1,84 mg/ml.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen kjente. Ved bruk av andre øyedråper må Artelac alltid tilføres sist og tidligst 5 minutter (helst 15 minutter) etter de øvrige legemidlene.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Hypromellose absorberes ikke systemisk, som indikerer at preparatet ikke er fosterskadelig.
Amming: Hypromellose absorberes ikke systemisk. Kan brukes under amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Øye
Ukjent frekvens Korneaforkalkning1, lokal svie, tåkesyn

1Ved bruk av fosfatholdige øyedråper. Hos noen har dette gitt betydelig korneal skade.

Frekvens Bivirkning
Ukjent frekvens
Øye Korneaforkalkning1, lokal svie, tåkesyn

1Ved bruk av fosfatholdige øyedråper. Hos noen har dette gitt betydelig korneal skade.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Tåresubstitutt, inneholder ikke virkestoff med farmakologisk effekt. Hypromellose forlenger adhesjonen, øker fuktigheten i kornea/konjunktiva og gir glattere bevegelse av konjunktiva over kornea.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Endosebeholdere: Er uten konserveringsmiddel og skal derfor ikke lagres etter åpning. 10 ml plastflaske: Holdbarhet etter anbrudd: 4 uker.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Artelac, ØYEDRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
3,2 mg/ml 10 ml (plastflaske m/dråpespiss)
104441
Blå resept
-
* F

Artelac, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
3,2 mg/ml 60 × 0,5 ml (endosebeholdere)
418896
Blå resept
Byttegruppe
* F
180 × 0,5 ml (endosebeholdere)
473992
Blå resept
Byttegruppe
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.11.2020