Apotekpreparater (NAF)A


Oversikten inneholder preparater merket «Apotek» i ATC-registeret. Preparatene har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og sikkerhet, kvalitet og effekt er ikke vurdert av DMP. Forskriver har derfor et særlig ansvar for å sette seg inn i preparatet og bruken av det, før forskrivning til pasient.


www.apotek.no​/​om-oss​/​datterselskaper​/​serviceproduksjon finnes ytterligere opplysninger. Serviceproduksjon AS er produkteier og kan kontaktes ved spørsmål om preparatene.


Aktuelle adresser


Serviceproduksjon AS

Postboks 5070 Majorstuen

0301 Oslo

Telefon: 21 62 02 00

E-post: serviceproduksjon@apotek.no


Kragerø Tablettproduksjon AS (tabletter​/​pulver)

Postboks 202

3791 Kragerø

Telefon: 400 02 155

E-post: post@kratab.no


Pharma Production AS ( ikke-sterile flytende brannfarlige preparater)

Karihaugen 22

1086 Oslo

Telefon: 21 60 87 00

E-post: post@pharmaproduction.no


Sjukehusapoteket i Bergen (sterile væskepreparater​/​salver og kremer)

Postboks 1

5021 Bergen

Telefon: 55 97 53 48

Telefaks: 55 97 61 91

E-post: sp@sav.no


Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet (sterile væskepreparater)

0372 Oslo

Telefon: 948 71 148

Telefaks: 23 07 34 54

E-post: rh.lagerproduksjon@sykehusapotekene.no


Ås produksjonslab as (ikke-sterile våtvarer)

Postboks 162

1431 Ås

Telefon: 64 97 30 97

E-post: orjan.apeland@aasproduksjonslab.no