Apolar

Actavis

Kortikosteroid gruppe II (middels sterke).

ATC-nr.: D07A B08

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKREM 0,1%: 1 g inneh.: Desonid 1 mg, cetomakrogol 1000, emulgerende voks, flytende parafin, hvit vaselin, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), vann.


SALVE 0,1%: 1 g inneh.: Desonid 1 mg, makrogol 4000, makrogol 400, flytende parafin, hvit vaselin, sitronsyremonohydrat (E 330), polysorbat 60, sorbitanmonolaurat (E 493), vann.


Indikasjoner

Inflammatoriske, f.eks. allergiske og kløende lidelser i huden. Eksem og eksematøse hudreaksjoner. Insektstikk. Lichen ruber planus. Lupus erythematosus. Prurigo. Intertrigo pga. kjemisk og/eller mekanisk irritasjon. Anogenitalkløe.

Dosering

Krem: Anbefales på fuktige områder og når kosmetiske hensyn gjør det ønskelig. Salve: Er fetere enn krem og egner seg for bruk på tørre, avflassende områder.
Voksne og barn: Påsmøres i tynt lag 1-3 ganger i døgnet, med eller uten okklusjon. Lett massasje kan lette inntrengning i huden. Pga. mulig takyfylaksiutvikling kan intermitterende behandling anbefales alternativt. Toleranseutviklingen er reversibel og behandlingen vil være effektiv igjen etter et kort opphold.
Administrering: Til bruk på huden.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hudinfeksjoner forårsaket av bakterier, sopp eller virus (f.eks. herpes simplex). Sårbehandling, spesielt ulcerøse lesjoner. Perioral dermatitt. Rosacea.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved bruk på genital- og rektalslimhinne, i øyet og dets omgivelser (glaukomutvikling), i ansiktet og intertriginøse områder. Økt risiko for systemeffekter av kortikosteroider foreligger ved behandling av store områder eller langvarig bruk. Likeledes ved behandling av intertriginøse områder og ved okklusjonsbehandling. Synsforstyrrelser: Synsforstyrrelser, grå stær, grønn stær og sjeldne sykdommer som sentral serøs chorioretinopati (CSCR) er rapportert etter bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved tåkesyn eller andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Barn: Særlig varsomhet bør utvises ved behandling av barn: Langvarig, kontinuerlig behandling bør om mulig unngås, da binyrebarksuppresjon kan forekomme selv uten okklusjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kortikosteroider er teratogene i dyreforsøk. Relevansen for mennesker er usikker, hittil ikke påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider i svangerskapet. Etter systemisk langtidsbehandling av gravide med kortikosteroider er det blitt påvist redusert fødsels- og placentavekt. Det foreligger også en risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Preparatet bør derfor ikke brukes av gravide på større hudområder over lengre tid. Lavpotente kortikosteroider bør foretrekkes.
Amming: Ved topikal applikasjon på begrensede hudområder er det lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket. Brystene skal ikke påsmøres rett før amming.
Desonid

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Maskering av infeksjon, infeksjonsspredning, steroidakne, rosacealignende hud, kontakteksem, atrofi, striae, teleangiektasi, purpura. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Hypertrikose, pigmentforandringer. Systemeffekter (binyrebarksuppresjon) kan forekomme ved langvarig okklusjonsbehandling over store hudområder, først og fremst hos barn. Ukjent frekvens: Øye: Tåkesyn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inflammasjonshemmende, vasokonstriktiv og kløestillende. Takyfylaksiutvikling kan redusere virkningen.
Absorpsjon: Kan absorberes.

Sist endret: 02.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.05.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Apolar, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,1%15 g
545619
Blå resept
-
78,00CSPC_ICON
50 g
197275
Blå resept
-
83,30CSPC_ICON
100 g
410887
Blå resept
-
130,30CSPC_ICON

Apolar, SALVE:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,1%15 g
448719
Blå resept
-
78,00CSPC_ICON
50 g
583548
Blå resept
-
83,30CSPC_ICON
100 g
197915
Blå resept
-
130,30CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intertrigo: Utslett som forekommer der hvor hud ligger mot hud, slik som i armhuler, lyske, mellom tær osv. Forårsakes av fukt og friksjon, og overvekt er en predisponerende faktor. Symptomer er rødhet, kløe, svie og ofte væsking.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.