Antiviralt middel.

ATC-nr.: D06B B03

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J05A B01
Aciklovir
 
PNEC: 200 μg/liter
Salgsvekt: 425,851065 kg
Miljørisiko: Bruk av aciklovir gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Aciklovir har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Aciklovir er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.02.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KREM 5%: 1 g inneh.: Aciklovir 50 mg, stearoylmakrogolglyserider, dimetikon, cetylalkohol, lett flytende parafin, hvit vaselin, propylenglykol, renset vann.


Indikasjoner

Reseptfri bruk: Symptomatisk behandling av prodrom og tidlige former av residiverende munnsår forårsaket av Herpes simplex-virus.

Dosering

Voksne og barn >12 år: Kremen påføres infeksjonsstedet hver 4. time, 5 ganger daglig. Behandlingen bør påbegynnes så snart det oppstår tegn på at infeksjonen er i ferd med å bryte ut, helst innen 4 timer. Behandling bør vanligvis pågå i 5 dager.
Barn <12 år: Ingen erfaring med behandling.
Administrering: Påføres ikke rett før et måltid, ettersom kremen lett kan slikkes av. Vask hendene før og etter behandlingen og bruk gjerne en bomullspinne ved påføring for å unngå å spre viruset. Unngå å unødvendig berøre såret for å unngå smittespredning til andre steder på kroppen eller i øynene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kremen bør kun brukes ved sår på lepper eller i ansiktet. Bør ikke påføres slimhinner (f.eks. i munnen, øynene eller vagina). Sterkt immunsupprimerte pasienter, som f.eks. aids-pasienter og pasienter som har gjennomgått transplantasjoner, bør kun bruke kremen på legens anbefaling. Behandling av HSV-infeksjon hos pasienter med samtidig pågående dermatitt eller eksem på påføringsstedet, er ikke studert. Inneholder cetylalkohol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), og propylenglykol som kan forårsake hudirritasjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør kun brukes når potensielle fordeler er større enn muligheten for ukjent risiko. Likevel er risikoen for systemisk påvirkning svært liten når aciklovir krem påføres huden. Data viser ikke en økning i antall fødselsskader hos gravide som har fått aciklovir sammenlignet med den generelle populasjonen, og ingen fødselsskader viste unike eller påviste mønster som antyder en felles årsak. Dyrestudier viste ikke embryotoksisk eller teratogen effekt på kaniner, rotter eller mus.
Amming: Går over i morsmelk ved systemisk administrering, men dosen et diende barn får etter mors bruk av aciklovir krem vil imidlertid være ubetydelig.
Aciklovir

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Hud
VanligeHypoestesi på applikasjonsstedet
Mindre vanligeForbigående svie eller stikkende følelse etter applisering, kløe, lett uttørking og flassing av huden
SjeldneErytem, kontaktdermatitt etter applisering
Immunsystemet
Svært sjeldneUmiddelbar overfølsomhetsreaksjon (inkl. angioødem og urticaria)
FrekvensBivirkning
Vanlige
HudHypoestesi på applikasjonsstedet
Mindre vanlige
HudForbigående svie eller stikkende følelse etter applisering, kløe, lett uttørking og flassing av huden
Sjeldne
HudErytem, kontaktdermatitt etter applisering
Svært sjeldne
ImmunsystemetUmiddelbar overfølsomhetsreaksjon (inkl. angioødem og urticaria)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det forventes ingen uheldige virkninger dersom hele innholdet i tuben eller pumpeflasken svelges.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: J05A B01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Etter å ha trengt inn i en celle som er infisert med herpes simplex-virus, omdannes aciklovir til aciklovirtrifosfat, som hemmer replikasjon av virus-DNA. Aciklovir dreper ikke latente virusarter.
Absorpsjon: Konsentrasjonen i plasma er minimal, og derfor vil det ikke foreligge noen systemisk påvirkning.

Pakninger uten resept

2 g krem er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 04.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.07.2012


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Antix, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5%2 g (tube)
018243
SPC_ICON-
-
*F
2 g (pumpeflaske)
094596
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

aids (acquired immune deficiency syndrome): Aids skyldes humant immunsviktvirus (hiv). Kroppens immunforsvar blir alvorlig svekket slik at risikoen for infeksjoner øker betydelig. Mikroorganismer som kroppen normalt kan håndtere og uskadeliggjøre utgjør en alvorlig helserisiko, og infeksjonene kan være vanskelige å behandle og livstruende.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.