Antiviralt middel.

D06B B03 (Aciklovir)KREM 5%: 1 g inneh.: Aciklovir 50 mg, stearoylmakrogolglyserider, dimetikon, cetylalkohol, lett flytende parafin, hvit vaselin, propylenglykol, renset vann.


Indikasjoner

Reseptfri bruk: Symptomatisk behandling av prodrom og tidlige former av residiverende munnsår forårsaket av Herpes simplex-virus.

Dosering

Voksne og barn >12 år: Kremen påføres infeksjonsstedet hver 4. time, 5 ganger daglig. Behandlingen bør påbegynnes så snart det oppstår tegn på at infeksjonen er i ferd med å bryte ut, helst innen 4 timer. Behandling bør vanligvis pågå i 5 dager.
Barn <12 år: Ingen erfaring med behandling.
Administrering: Påføres ikke rett før et måltid, ettersom kremen lett kan slikkes av. Vask hendene før og etter behandlingen og bruk gjerne en bomullspinne ved påføring for å unngå å spre viruset. Unngå å unødvendig berøre såret for å unngå smittespredning til andre steder på kroppen eller i øynene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kremen bør kun brukes ved sår på lepper eller i ansiktet. Bør ikke påføres slimhinner (f.eks. i munnen, øynene eller vagina). Sterkt immunsupprimerte pasienter, som f.eks. aids-pasienter og pasienter som har gjennomgått transplantasjoner, bør kun bruke kremen på legens anbefaling. Behandling av HSV-infeksjon hos pasienter med samtidig pågående dermatitt eller eksem på påføringsstedet, er ikke studert. Inneholder cetylalkohol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), og propylenglykol som kan forårsake hudirritasjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør kun brukes når potensielle fordeler er større enn muligheten for ukjent risiko. Likevel er risikoen for systemisk påvirkning svært liten når aciklovir krem påføres huden. Data viser ikke en økning i antall fødselsskader hos gravide som har fått aciklovir sammenlignet med den generelle populasjonen, og ingen fødselsskader viste unike eller påviste mønster som antyder en felles årsak. Dyrestudier viste ikke embryotoksisk eller teratogen effekt på kaniner, rotter eller mus.
Amming: Går over i morsmelk ved systemisk administrering, men dosen et diende barn får etter mors bruk av aciklovir krem vil imidlertid være ubetydelig.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Hud
VanligeHypoestesi på applikasjonsstedet
Mindre vanligeForbigående svie eller stikkende følelse etter applisering, kløe, lett uttørking og flassing av huden
SjeldneErytem, kontaktdermatitt etter applisering
Immunsystemet
Svært sjeldneUmiddelbar overfølsomhetsreaksjon (inkl. angioødem og urticaria)
FrekvensBivirkning
Vanlige
HudHypoestesi på applikasjonsstedet
Mindre vanlige
HudForbigående svie eller stikkende følelse etter applisering, kløe, lett uttørking og flassing av huden
Sjeldne
HudErytem, kontaktdermatitt etter applisering
Svært sjeldne
ImmunsystemetUmiddelbar overfølsomhetsreaksjon (inkl. angioødem og urticaria)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det forventes ingen uheldige virkninger dersom hele innholdet i tuben eller pumpeflasken svelges.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Etter å ha trengt inn i en celle som er infisert med herpes simplex-virus, omdannes aciklovir til aciklovirtrifosfat, som hemmer replikasjon av virus-DNA. Aciklovir dreper ikke latente virusarter.
Absorpsjon: Konsentrasjonen i plasma er minimal, og derfor vil det ikke foreligge noen systemisk påvirkning.

Pakninger uten resept

2 g krem er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Antix, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5%2 g (tube)
018243
-
-
*F
2 g (pumpeflaske)
094596
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.07.2012