Anafylaksibehandling

Faglig ansvarlig overlege Tore A. G. Tørisen

Ved mistenkt anafylaksi:

Brått innsettende symptomer: Luftveisproblem (heshet, stridor), pusteproblem (cyanose, hurtig pust, sliten, pipelyder, SpO2 <94%), sirkulasjonsproblem (lavt blodtrykk, blek, kald, klam, akutt forvirring, nedsatt bevissthet) og ofte kløende utslett.
 1. Be om hjelp (akutteam eller 113), legg pasienten flatt, hev underekstremiteter. Ved pusteproblem kan overkroppen være hevet. Gravide legges flatt i venstre sideleie.
 2. Injiser straks adrenalin intramuskulært, f.eks. i anterolateral del av lårmuskelen.
  Dosering:
  Voksne: 0,5 mg (0,5 ml adrenalin 1 mg​/​ml).
  Barn: 0,01 mg/kg kroppsvekt (0,01 ml adrenalin 1 mg/ml pr. kg kroppsvekt). Maks: 0,5 mg (0,5 ml adrenalin 1 mg​/​ml).
  Adrenalindosen kan gjentas hvert 5. minutt til effekt.
 3. Sjekk at akutteam eller 113 er varslet.
 4. Sørg for frie luftveier, gi oksygen på maske (>10 liter flow) ev. pustehjelp ved behov, etabler 1-2 intravenøse tilganger (helst grove kanyler), gi intravenøs væske med krystalloid løsning f.eks. Ringer-acetat: Voksne: 500-1000 ml raskt. Barn: 10 ml/kg kroppsvekt i bolus, kan gjentas. Videre væskebehandling etter behov. Vær forberedt på hjerte-lunge-redning. Overvåk pasienten.
 5. Ved dyspné:
  Vurder å gi β2-agonist som inhalasjon på forstøver, eksempelvis salbutamol. Kan kombineres med ipratropiumbromid.
  Dosering:
  Voksne og barn >5 år: Salbutamol 5 mg som inhalasjon. Kan kombineres med ipratropiumbromid 0,5 mg.
  Barn <5 år: Salbutamol 2,5 mg som inhalasjon. Kan kombineres med ipratropiumbromid 0,25 mg.
 6. Vurder å gi steroid, eksempelvis hydrokortison intravenøst (over 30 sekunder) eller intramuskulært.
  Dosering:
  Voksne og barn >20 kg: Hydrokortison 100-250 mg.
  Barn <20 kg: Hydrokortison 4 mg/kg kroppsvekt.
 7. Når pasienten er stabilisert kan et antihistamin vurderes mot hudsymptomer (kløende utslett).
Sist oppdatert: 15.01.2024