Anafylaksibehandling

Faglig ansvarlig overlege Tore A. G. Tørisen

 1. Be om hjelp, legg pasienten flatt, hev underekstremiteter.
 2. Injiser straks adrenalin intramuskulært.
  Dosering:
  Voksne: 0,5 mg (0,5 ml adrenalin 1 mg/ml).
  Barn: 0,01 mg/kg kroppsvekt (0,01 ml adrenalin 1 mg/ml pr. kg kroppsvekt). Maks: 0,5 mg (0,5 ml adrenalin 1 mg/ml).
  Adrenalindosen kan gjentas hvert 5. minutt til effekt.
 3. Sørg for frie luftveier, gi oksygen på maske (>10 liter flow), etabler 2 intravenøse tilganger (helst grove kanyler), gi intravenøs væske med krystalloid: Voksne: 500-1000 ml raskt. Barn: 10-20 ml/kg kroppsvekt i bolus, kan gjentas. Videre væskebehandling etter behov. Vær forberedt på hjerte-lunge-redning.
 4. Ved dyspné:
  Vurder å gi β2-agonist som inhalasjon på forstøver (hvis mulig), eksempelvis salbutamol. Kan kombineres med ipratropiumbromid.
  Dosering:
  Voksne og barn >5 år: Salbutamol 5 mg som inhalasjon. Kan kombineres med ipratropiumbromid 0,5 mg.
  Barn <5 år: Salbutamol 2,5 mg som inhalasjon. Kan kombineres med ipratropiumbromid 0,25 mg.
  Alternativt terbutalin subkutant:
  Voksne: Terbutalin 0,5 mg subkutant.
  Barn: Terbutalin 0,005 mg/kg subkutant.
 5. Gi steroid, eksempelvis hydrokortison intravenøst (over 30 sekunder) eller intramuskulært.
  Dosering:
  Voksne og barn >20 kg: Hydrokortison 100-250 mg.
  Barn <20 kg: Hydrokortison 4 mg/kg kroppsvekt.
 6. Gi antihistamin intravenøst eller intramuskulært.
  Eksempelvis deksklorfeniramin.
  Dosering:
  Voksne: Deksklorfeniramin 10 mg.
  Barn: Deksklorfeniramin 0,25 mg/kg kroppsvekt.
 7. Ved kramper som ikke opphører når hypoksi og hypotensjon er behandlet, gis diazepam intravenøst eller rektalt. Titrer gjentatte doser til effekt.
  Obs! Diazepam kan gi respirasjonsdepresjon og blodtrykksfall.
  Dosering:
  Rektalt:
  Voksne og barn >10 kg: Diazepam 10 mg.
  Barn <10 kg: Diazepam 5 mg.
  Intravenøst:
  Voksne og barn >15 kg: Initialt diazepam 5 mg.
  Barn <15 kg: Initialt diazepam 0,3 mg/kg kroppsvekt.