Ampicillin Stada

Stada Nordic
Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g og 2 g: Hvert hetteglass inneh.: Ampicillinnatrium tilsv. ampicillin 1 g, resp. 2 g.


Dosering

Lokale retningslinjer for korrekt bruk av antibiotika skal følges.
Voksne
0,5‑1 g 3‑4 ganger daglig.
Barn og ungdom
50‑100 mg/kg/døgn fordelt på 3‑4 doser.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyrefunksjon: Forlenget doseintervall anbefales. Ved ClCR 0,2‑0,8 ml/sekund (10‑50 ml/minutt) gis en dose hver 6.-12. time. Ved ClCR <0,2 ml/sekund (<10 ml/minutt) gis en dose hver 12.-24. time.
Tilberedning/Håndtering Skal kun oppløses i sterilt vann og isoton lidokainklorid injeksjonsvæske (i.m.) eller isoton natriumklorid injeksjonsvæske (i.v.). Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering Gis i.m. eller langsomt i.v.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for virkestoffet eller andre betalaktamantibiotika.

Forsiktighetsregler

Kryssallergi: Kan forekomme med cefalosporiner. Pasienter med mononukleose og lymfatisk leukemi: Forsiktighet utvises da det ofte utvikles utslett (i 69‑100% av tilfellene), uten at dette er et tegn for penicillinallergi. Bruk hos pasienter med mononukleose er derfor ikke anbefalt. Overfølsomhetsreaksjon: Alvorlige, og noen ganger fatale, overfølsomhetsreaksjoner (anafylaksi) er rapportert. Personer som tidligere har fått overfølsomhetsreaksjon for penicillin og/eller andre allergener har økt risiko for å utvikle overfølsomhetsreaksjoner. Overfølsomhet og serumsykelignende reaksjoner kan kontrolleres med antihistaminer, og om nødvendig, med systemiske kortikosteroider. Hvis slike reaksjoner oppstår, skal ampicillin seponeres, med mindre legen mener at tilstanden er livstruende og kun kan behandles med ampicillin. Alvorlige anafylaktiske reaksjoner krever akuttbehandling med adrenalin, oksygen og i.v. kortikosteroider. Hematologiske parametre samt lever- og nyrefunksjon: Bør kontrolleres regelmessig ved langvarig behandling. Falske positive reaksjoner kan forekomme ved visse tester for glukosuri. Diaré/pseudomembranøs kolitt forårsaket av Clostridioides difficile: Kan forekomme. Ved diaré bør muligheten for pseudomembranøs kolitt vurderes, og passende tiltak iverksettes. Interferens med laboratorietester: Ved høye urinkonsentrasjoner av ampicillin kan falske positive urin-glukosereaksjoner oppstå ved bruk av kobberreduksjonsmetoden. Det anbefales derfor at glukosetester baseres på enzymatisk glukoseoksidasereaksjon. Hjelpestoffer: Inneholder 2,7 mmol (62,1 mg) og 5,4 mmol (124,2 mg) natrium pr. hetteglass à hhv. 1 g og 2 g, tilsv. hhv. 2,6% og 6,4% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett. Forsiktighet utvises ved hjertesvikt.

Interaksjoner

Økt risiko for å utvikle utslett ved samtidig behandling med allopurinol. Antagonisme for bakteriostatiske antibiotika som f.eks. kloramfenikol og tetrasyklin. Probenecid hemmer renal tubulær sekresjon som fører til økt serumkonsentrasjon av penicillin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen rapporter om teratogene effekter eller bivirkninger hos fosteret annet enn en teoretisk risiko for sensibilisering. Kan brukes hos gravide.
AmmingUtskilles i morsmelk, men risiko for at barnet påvirkes anses usannsynlig ved terapeutiske doser. Kan brukes ved amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering skal behandlingen seponeres.
SymptomerToksiske reaksjoner kan omfatte kvalme, oppkast, diaré, elektrolyttforstyrrelser, endret bevissthet, muskelfascikulasjoner, myoklonus, kramper, koma, hemolytiske reaksjoner, nyresvikt og acidose.
BehandlingSymptomatisk. Ved nyreskade kan ampicillin fjernes ved hemodialyse, men ikke via peritonealdialyse.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePenicillinderivat med utvidet spekter mot visse gramnegative bakterier. Hemmer bakteriens evne til å syntetisere mukopolypeptid (peptidoglykan), en integrert strukturkomponent i bakteriens ytre cellevegg. Bakterier i vekstfasen vil derved få en stadig svakere cellevegg, og vil dermed ikke kunne dele seg og til slutt ødelegges.
AbsorpsjonTmax: 1/2 time etter i.m. injeksjon.
Proteinbinding18%.
FordelingVd ca. 35% av kroppsvekten, tilsvarende ekstracellulær matriks. Distribueres raskt i kroppen, men trenger inn i cellene i liten grad og passerer blod-hjerne-barrieren i liten grad, bortsett fra når den er betent. Trenger også inn i abscesser og i eksudater. Passerer placentabarrieren i tilstrekkelig grad til at terapeutisk konsentrasjon hos fosteret oppnås.
HalveringstidCa. 1 time.
UtskillelseCa. 90% via urin og ca. 10% via gallen.

 

Pakninger, priser og refusjon

Ampicillin Stada, PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 g 1 stk. (hettegl.)
426160
- 111,60 C
2 g 1 stk. (hettegl.)
136334
- 168,40 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Ampicillin Stada PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g

Gå til godkjent preparatomtale

Ampicillin Stada PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2 g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.06.2021


Sist endret: 04.03.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)