Aminess

Meda

Aminosyrer (ved kronisk uremi).

ATC-nr.: V06D D-

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 V03A B26
Metionin
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.12.2016) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 N06A X02
Tryptofan
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.05.2017) er utarbeidet av Recip AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte: Hver tablett inneh.: Histidin 45 mg, isoleucin 60 mg, leucin 90 mg, lysinacetat tilsv. lysin 65 mg, metionin 90 mg, fenylalanin 70 mg, treonin 65 mg, tryptofan 25 mg, tyrosin 75 mg, valin 135 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Uremiske pasienter som det ikke er mulig å få i nitrogenbalanse med vanlig kostregime. Regelmessig dialysebehandling, spesielt om pasientens ernæringstilstand er utilfredsstillende. Akutt nyreinsuffisiens, men bare hvis pasienten ikke er i en utpreget katabolsk tilstand.

Dosering

Initialt gis fra 10-30 tabletter (0,9-2,6 g nitrogen) pr. døgn avhengig av pasientens vekt. Under behandlingen justeres dosen iht. klinisk effekt. Totaldosen fordeles på 5 like doser som tas jevnt utover dagen. Kosten skal inneholde 16-20 g protein (2,5-3,2 g nitrogen) tilsv. 0,3-0,4 g protein/kg kroppsvekt og ha et høyt energiinnhold, minst 150 kJ/kg kroppsvekt. Ved fremgangsrik behandling synker urea markant. Normalverdier oppnår en sjelden. Serumkreatininnivået påvirkes ikke. I de tilfeller denne verdi synker, bør det tas som et tegn på at nyrefunksjonen forbedres. Behandlingen avbrytes dersom virkningen uteblir etter ca. 1 ukes behandling, eller om ureaverdiene har tendens til å stige markant. Behandlingen kan ev. gjenopptas etter at en har konstatert at behandlingen har den tilsiktede virkning og etter at pasienten har lært seg diettens overordentlige betydning, kan behandlingen ofte fortsette hjemme. Ved bruk av tabletter til dialysepasienter fordeles disse over hele dialysetiden. Samme dosering som ovenfor forskrives.
Administrering: Bør tas med mat. Bør svelges hel pga. vond smak. Kan om nødvendig knuses eller deles (delestrek).

Forsiktighetsregler

Behandlingen bør ikke startes før ev. uremiske symptomer er lindret, ev. forstyrrelser i pasientens væske-, elektrolytt- og syrebalansen er korrigert, hjertefunksjonen er optimalisert, samt ev. infeksjon er behandlet. Interkurrente febersykdommer, acidose, leverskader - ikke minst hepatitt - og t.o.m. banale forkjølelser forringer resultatet. Lave filtrasjonsverdier er derimot ikke noen kontraindikasjon. Mange pasienter med ClCR <5 ml/minutt er fremgangsrikt behandlet. Selv om uremien betraktes som terminal, er dette ingen kontraindikasjon. Preparatet bør ikke gis om serumurea overstiger 30-35 mmol/liter. For å følge proteininntak/metabolisme under behandlingen bør serumurea kontrolleres. Nyrefunksjonen følges ved å måle serumkreatinin. Tablettene inneholder fenylalanin som kan være skadelig for personer med fenylketonuri.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se V06D D
Ingen.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Risiko ved bruk under graviditet og amming er liten.

Bivirkninger

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Ubehag.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Inneholder de 8 essensielle aminosyrene, samt histidin og tyrosin som er essensiell ved kronisk uremi.
Virkningsmekanisme: Hos pasienter med kronisk nyresykdom som inntar en energirik proteinredusert kost supplementert med Aminess normaliseres konsentrasjonen av essensielle aminosyrer. Samtidig gis forutsetninger for en tilfredsstillende proteinsyntese og uremiske symptomer unngås eller lindres. Ved behandling med Aminess kan man i visse tilfeller forsinke dialysebehandlingen vesentlig.

Sist endret: 13.10.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.08.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Aminess, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
250 stk. (boks)
537696
Blå resept
Kan forskrives til 01.04.2019
-
940,70CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

fenylketonuri (føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

uremi (urinforgiftning): Økt mengde avfallstoffer i blodet som følge av sviktende nyrefunksjon. Tretthet, kvalme, dårlig appetitt, brekninger, vekttap og plagsom hudkløe er typiske symptomer.