Alutard

ALK

Allergenekstrakt.

ATC-nr.: V01A A05 og V01A A02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 100 SQ-U, 1000 SQ-U, 10 000 SQ-U og 100 000 SQ-U: Bjørk (Betula verrucosa). 1 ml inneh.: Allergenekstrakt 100 SQ-U, resp. 1000 SQ-U, 10 000 SQ-U og 100 000 SQ-U, aluminiumhydroksid, natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat, fenol, sterilt vann. V01A A05


INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 100 SQ-U, 1000 SQ-U, 10 000 SQ-U og 100 000 SQ-U: Timotei (Phleum pratense). 1 ml inneh.: Allergenekstrakt 100 SQ-U, resp. 1000 SQ-U, 10 000 SQ-U og 100 000 SQ-U, aluminiumhydroksid, natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat, fenol, sterilt vann. V01A A02


Indikasjoner

Behandling av type I allergi.

Dosering

Dosen tilpasses alltid individuelt. Behandlingen foregår i to faser: Oppdosering og vedlikeholdsfase. Under oppdoseringsfasen gis injeksjonene hver uke. Målet er trinnvis å øke dosen til høyeste tolererbare dose er nådd. Når høyeste tolererbare dose er nådd gjøres en trinnvis økning av intervallet mellom injeksjonene. Under vedlikeholdsfasen gis injeksjonene hver 6. uke ±2 uker i 3-5 år. Høyeste anbefalte vedlikeholdsdose er 100 000 SQ-U. For mer informasjon om f.eks. doseringsskjema og dosejusteringer, se SPC.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Barn <5 år regnes normalt å være uegnede for hypersensitivisering. For barn >5 år foreligger sparsomme kliniske data om effektiviteten.
Administrering: Til s.c. bruk.

Kontraindikasjoner

Aldri: Systemiske sykdommer som påvirker immunsystemet sterkt. Kronisk hjerte-lungesykdommer. Terapi med betablokkere. Generelt ikke: Nytt anfall med kraftige allergiske reaksjoner. Nyresvikt. Svære hudlidelser. Tuberkulose.

Forsiktighetsregler

En må alltid sikre seg mot i.v. injeksjon. Utsett injeksjonen hvis pasienten er febril eller viser tegn på infeksjon, har hatt en interkurrent sykdom med systemiske symptomer innen de siste 3-4 dagene, nylig har hatt forverring av astma, har en tydelig reduksjon i peakflow, har begynt med interkurrent behandling med betablokkere, har glemt å bruke rutinemessig antiallergimedisin, eller har eksaserbasjon i atopisk dermatitt. Pasienten skal alltid observeres minst 30 minutter etter hver injeksjon og skal informeres om mulighet for senreaksjoner. Vær forberedt på å behandle anafylaktisk sjokk øyeblikkelig. Adrenalin 1 mg/ml og staseslange må være tilgjengelig.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se V01A A05og V01A A02
Samtidig terapi med symptomatiske antiallergiske midler. Injeksjon med andre antigener, f.eks. tetanus, bør ikke utføres tidligere enn 1 uke etter siste injeksjon med Alutard. Inntak av store mengder antacidium som inneholder aluminium, bør unngås.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Behandling bør ikke startes dersom pasienten er gravid. Behandling under graviditet må bare gjøres dersom fordelen oppveier risikoen. Dersom graviditet oppstår under behandling må risiko av fortsatt behandling vurderes nøye.
Amming: Foreligger ikke kliniske data for bruk under amming. Ukjent om preparatet går over i morsmelk.

Bivirkninger

Reaksjoner er som regel en immunologisk reaksjon (lokal og/eller systemisk) mot respektive allergen. Symptomer på straksreaksjon oppstår i løpet av 30 minutter etter injeksjonen. Symptomer på senreaksjon kommer vanligvis i løpet av 24 timer etter injeksjonen. Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Opphovning på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré, oppkast, kvalme. Hjerte/kar: Rødme. Hud: Urticaria, kløe, utslett. Luftveier: Tung pust, hoste, pustebesvær. Øye: Konjunktivitt. Øvrige: Kløe/urticaria på injeksjonsstedet, ubehag, tretthet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaktisk sjokk. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Magesmerter. Hjerte/kar: Palpitasjoner, takykardi, cyanose, hypotensjon, blekhet. Hud: Angioødem, erytem, hevelse i tunge og/eller lepper. Luftveier: Astma, tett nese, allergisk rhinitt, nysing, bronkospasmer, irritasjon i halsen, tett hals. Muskel-skjelettsystemet: Opphovning i ledd, leddsmerter. Nevrologiske: Svimmelhet, parestesi. Øre: Vertigo. Øye: Hevelse i øyelokkene. Øvrige: Kløe, ubehag i brystet, frysninger, erytem på injeksjonsstedet, knuter (subkutane noduli) på injeksjonsstedet, smerte på injeksjonsstedet, følelse av fremmedlegeme i halsen. Innholdet av aluminium kan bidra til at det oppstår lokale bivirkninger.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Standardiserte og rensede depotallergenekstrakter. Den biologiske aktiviteten kontrolleres av en total styrkebestemmelse som er knyttet til konsentrasjonen av allergener uttrykt i SQ-U/ml. Preparatet er standardisert overfor den antigene/allergene sammensetningen samt den totale allergene aktiviteten. Dette skjer med immunokjemiske metoder.
Virkningsmekanisme: Virkemåten er ikke kjent i detalj. Målorganet for den farmakodynamiske virkningen er immunsystemet, og målet er å undertrykke reaksjoner på allergenene det dreier seg om og ikke andre antigen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen.

Sist endret: 12.06.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.05.2013

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Alutard, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
Bjørk: Startpakn.: 4 × 5 ml (hettegl.)
545996
Blå resept
-
4608,20CSPC_ICON
10 000 SQ-U5 ml (hettegl. 3)
546010
Blå resept
-
1447,10CSPC_ICON
100 000 SQ-U5 ml (hettegl. 4)
546002
Blå resept
-
3888,70CSPC_ICON

Alutard, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
Timotei: Startpakn.: 4 × 5 ml (hettegl.)
546044
Blå resept
-
3358,80CSPC_ICON
10 000 SQ-U5 ml (hettegl. 3)
546069
Blå resept
-
1447,10CSPC_ICON
100 000 SQ-U5 ml (hettegl. 4)
546051
Blå resept
-
3224,20CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

konjunktivitt (øyekatarr, øyebetennelse): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tetanus (stivkrampe): Stivkrampe er en sykdom som rammer nervesystemet. Stivkrampe skyldes et giftstoff (toksin) fra bakterien Clostridium tetani.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.