Aerius

MSD

Antihistamin.

ATC-nr.: R06A X27

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R06A X27
Desloratadin
 
PNEC: 36 μg/liter
Salgsvekt: 272,88127 kg
Miljørisiko: Bruk av desloratadin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Desloratadin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Desloratadin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av MSD.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

MIKSTUR, oppløsning 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Desloratadin 0,5 mg, sorbitol, propylenglykol, sukralose (E 955), hypromellose, natriumsitratdihydrat, smaksstoffer, sitronsyre, dinatriumedetat, renset vann.


SMELTETABLETTER 2,5 mg: Hver smeltetablett inneh.: Desloratadin 2,5 mg, aspartam (E 951), hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172). Tuttifruttismak.


TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg: Hver tablett inneh.: Desloratadin 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Symptomlindring ved allergisk rhinitt (periodisk tilbakevendende og vedvarende) og urticaria.

Dosering

Mikstur: Barn 1-5 år: 2,5 ml (1,25 mg) 1 gang daglig. Barn 6-11 år: 5 ml (2,5 mg) 1 gang daglig. Voksne og ungdom ≥12 år: 10 ml (5 mg) 1 gang daglig.
Smeltetabletter: Barn 6-11 år: 1 smeltetablett (2,5 mg) 1 gang daglig. Voksne og ungdom ≥12 år: 2 smeltetabletter (5 mg) 1 gang daglig.
Tabletter: Voksne og ungdom ≥12 år: 1 tablett (5 mg) 1 gang daglig.
Administrering: Tas med eller uten mat. Smeltetabletter: Legges på tungen. Må tas med en gang etter den er tatt ut av blisterpakningen. Tabletter: Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller loratadin.

Forsiktighetsregler

Hos barn <2 år er diagnosen på allergisk rhinitt spesielt vanskelig å skille fra andre former for rhinitt. Fravær av øvre luftveisinfeksjoner eller strukturelle unormalheter, samt pasienthistorie, fysiske undersøkelser og relevante laboratorie- og hudtester bør vurderes. Bør brukes med forsiktighet ved alvorlig nyresvikt. Bør gis med forsiktighet til pasienter med anfall i anamnesen eller familiehistorie med anfall. Små barn er hovedsakelig mer utsatt for å utvikle nye anfall. Det kan vurderes å seponere preparatet ved anfall under behandling. Pasienter bør informeres om at de færreste opplever døsighet, men at forsiktighet bør utvises ved aktiviteter som krever god konsentrasjon og reaksjonsevne, inntil det er fastslått hvordan preparatet påvirker dem. Miksturen inneholder sorbitol. Tablettene inneholder laktose. Preparatet bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sakkarose-isomaltosedefekt. Hver smeltetablett inneholder 1,4 mg fenylalanin som kan være skadelig ved fenylketonuri.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R06A X27
Mulighet for enkelte interaksjoner med andre legemidler. Potenserer ikke prestasjonshemmende effekter av alkohol. Tilfeller av alkoholintoleranse og berusende effekt er rapportert. Forsiktighet anbefales ved samtidig inntak av alkohol.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data (utfallet av >1000 graviditeter) indikerer ikke potensial for misdannelser eller føto-/neonatal toksisitet. Dyrestudier har ikke vist teratogen effekt. Bruk under graviditet anbefales likevel ikke.
Amming: Utskilles i morsmelk. Bør derfor ikke brukes under amming.
Desloratadin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré1, munntørrhet
Svært sjeldneAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
Generelle
VanligeFeber1, tretthet
Svært sjeldneOverfølsomhetsreaksjoner (slik som anafylaktisk reaksjon, angioødem, dyspné, pruritus, utslett og urticaria).
Ukjent frekvensAsteni
Hjerte
Svært sjeldnePalpitasjoner, takykardi
Ukjent frekvensArytmi2, bradykardi2, forlenget QT-tid
Hud
Ukjent frekvensFotosensitivitet
Lever/galle
Svært sjeldneHepatitt, økt bilirubin, økte leverenzymer
Ukjent frekvensGulsott
Muskel-skjelettsystemet
Svært sjeldneMyalgi
Nevrologiske
VanligeHodepine, insomni1
Svært sjeldneInsomni, krampeanfall, psykomotorisk hyperaktivitet, somnolens, svimmelhet
Psykiske
Svært sjeldneHallusinasjon
Ukjent frekvensAggresjon, unormal atferd
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensØkt appetitt
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré1, munntørrhet
GenerelleFeber1, tretthet
NevrologiskeHodepine, insomni1
Svært sjeldne
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
GenerelleOverfølsomhetsreaksjoner (slik som anafylaktisk reaksjon, angioødem, dyspné, pruritus, utslett og urticaria).
HjertePalpitasjoner, takykardi
Lever/galleHepatitt, økt bilirubin, økte leverenzymer
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
NevrologiskeInsomni, krampeanfall, psykomotorisk hyperaktivitet, somnolens, svimmelhet
PsykiskeHallusinasjon
Ukjent frekvens
GenerelleAsteni
HjerteArytmi2, bradykardi2, forlenget QT-tid
HudFotosensitivitet
Lever/galleGulsott
PsykiskeAggresjon, unormal atferd
Stoffskifte/ernæringØkt appetitt

1Barn <2 år.

2Hos barn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Ved overdose bør standard behandling vurderes for å fjerne ikke-absorbert aktiv substans. Symptomatiske og støttende tiltak anbefales. Desloratadin fjernes ikke ved hemodialyse.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: R06A X27

Egenskaper

Klassifisering: Langtidsvirkende, selektiv, perifer H1-reseptorantagonist, ikke-sederende. Passerer ikke blod-hjerne-barrieren og påvirker ikke psykomotorisk yteevne.
Virkningsmekanisme: Hemmer in vitro frisetting av proinflammatoriske cytokiner som IL-4, IL-6, IL-8 og IL-13 fra humane mastceller/basofile celler. I tillegg hemmes uttrykking av adhesjonsmolekylet P-selektin i endotelceller.
Absorpsjon: Raskt. Cmax nås etter ca. 3 timer.
Proteinbinding: 83-87%.
Halveringstid: Ca. 27 timer.

Sist endret: 06.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.02.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Aerius, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 mg/ml120 ml
564441
SPC_ICONBlå resept
-
84,60C

Aerius, SMELTETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,5 mg30 stk. (endose)
096133
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
97,00C
90 stk. (endose)
096142
-
-
varenr. 096142

Aerius, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg30 stk. (blister)
097080
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
60,30 (trinnpris 60,30)C
100 stk. (blister)
472759
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
152,20 (trinnpris 152,20)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.