Accusol 35

Accusol 35 Kalium 2 mmol/l

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l

Nikkiso
HEMODIALYSE-/HEMODIAFILTRERINGS-/HEMOFILTRERINGSVÆSKE: Accusol 35: 1000 ml inneh.: Kalsiumkloriddihydrat 257 mg, magnesiumkloridheksahydrat 102 mg, natriumklorid 6,12 g, natriumhydrogenkarbonat 2,94 g, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: Ca2+ 1,75 mmol, Mg2+ 0,5 mmol, Na+ 140 mmol, Cl- 109,3 mmol, HCO3- 35 mmol. pH 7-7,5. Osmolaritet: 287 mosmol/liter.


HEMODIALYSE-/HEMODIAFILTRERINGS-/HEMOFILTRERINGSVÆSKE: Accusol 35 Kalium 2 mmol/l: 1000 ml inneh.: Kalsiumkloriddihydrat 257 mg, magnesiumkloridheksahydrat 102 mg, natriumklorid 6,12 g, kaliumklorid 149 mg, vannfri glukose 1 g, natriumhydrogenkarbonat 2,94 g, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: Ca2+ 1,75 mmol, Mg2+ 0,5 mmol, Na+ 140 mmol, K+ 2 mmol, Cl- 111,3 mmol, vannfri glukose 5,55 mmol, HCO3- 35 mmol. pH 7,4. Osmolaritet: 296 mosmol/liter.


HEMODIALYSE-/HEMODIAFILTRERINGS-/HEMOFILTRERINGSVÆSKE: Accusol 35 Kalium 4 mmol/l: 1000 ml inneh.: Kalsiumkloriddihydrat 257 mg, magnesiumkloridheksahydrat 102 mg, natriumklorid 6,12 g, kaliumklorid 298 mg, vannfri glukose 1 g, natriumhydrogenkarbonat 2,94 g, vann til injeksjonsvæsker til 1000 ml. Elektrolyttinnh.: Ca2+ 1,75 mmol, Mg2+ 0,5 mmol, Na+ 140 mmol, K+ 4 mmol, Cl- 113,3 mmol, vannfri glukose 5,55 mmol, HCO3- 35 mmol. pH 7,4. Osmolaritet: 300 mosmol/liter.


Indikasjoner

Accusol 35: Behandling av akutt og kronisk nyresvikt, som erstatningsvæske ved hemofiltrering og hemodiafiltrering og som dialysevæske ved hemodialyse og hemodiafiltrering. Primært for pasienter med hyperkalemi. Accusol 35 Kalium 2 mmol/l: Behandling av akutt og kronisk nyresvikt, som erstatningsvæske ved hemofiltrering og hemodiafiltrering og som dialysevæske ved hemodialyse og hemodiafiltrering. Accusol 35 Kalium 4 mmol/l: Behandling av akutt og kronisk nyresvikt, som erstatningsvæske ved hemofiltrering og hemodiafiltrering og som dialysevæske ved hemodialyse og hemodiafiltrering. Primært for pasienter med hypokalemi og normokalemi.

Dosering

Som erstatningsvæske: Dosen bestemmes av pasientens kliniske status samt av ultrafiltreringshastigheten, og skal sikre en tilstrekkelig elektrolytt-/væskebalanse. Administreres i blodomløpet som går utenfor kroppen, enten i pre- og/eller postfortynningsmetode. Kronisk nyresvikt hos voksne inkl. eldre: 7-35 ml/kg/time. Akutt nyresvikt hos voksne inkl. eldre: 20-35 ml/kg/time.
Som dialysevæske: Dosen avhenger av terapiform, hyppighet og varighet av behandlingen, og bestemmes av lege ut ifra pasientens kliniske status. Administreres via dialyserommet i dialysatoren ved hemodialyse, og via arterie- eller veneslangen ved hemofiltrering.
Tilberedning/Håndtering: Les pakningsvedlegget. Kompatibiliteten til legemidler må sjekkes før ev. tilsetning. Etter at ytterposen er fjernet, åpnes umiddelbart den lange forseglingen (forsegling mellom kamrene) for å blande de 2 oppløsningene. Deretter åpnes den korte SafetyMoon-forseglingen (forsegling nær tilkoblingsport) for administrering av blandet oppløsning.
Administrering: Se over og Forsiktighetsregler.

Kontraindikasjoner

Accusol 35 og Accusol 35 Kalium 2 mmol/l: Hypokalemi, med mindre det samtidig gis tilpasset kaliumtilskudd. Accusol 35 Kalium 4 mmol/l: Hyperkalemi Metabolsk alkalose. Nyresvikt med økt hyperkatabolisme i tilfeller der uremiske symptomer ikke lenger kan lindres ved hemofiltrering. Utilstrekkelig blodgjennomstrømning fra vaskulær tilgang. Ved høy blødningsrisiko pga. systemisk antikoagulering.

Forsiktighetsregler

Hvitt bunnfall av kalsiumkarbonat er sett i pre- og postdilusjonsslangene i forbindelse med bruk av Accusol 35. Disse slangene skal derfor kontrolleres nøye hvert 30. minutt for å forsikre at oppløsningen i slangene er klar og uten partikler. I noen tilfeller kan bunnfallet oppstå flere timer etter behandlingsstart. Ved bunnfall må Accusol 35 oppløsningen og slangene erstattes umiddelbart, og pasienten må overvåkes nøye. Følgende må overvåkes nøye: Væskebalansen, syre-base- og elektrolyttbalansen (kloremi, fosfatemi, kalsemi, magnesemi, natremi). Kalemi må overvåkes regelmessig før/under behandling. Ved hypokalemi kan kaliumtilskudd være nødvendig og/eller bytte til en erstatningsvæske med høyere kaliumkonsentrasjon. Ved hyperkalemi kan filtreringshastigheten økes og/eller det kan byttes til en erstatningsvæske med lavere kaliumkonsentrasjon, i tillegg til vanlige tiltak for intensivmedisin. Glukosenivået overvåkes nøye, spesielt hos diabetikere. Alkalose kan oppstå hvis den lange forseglingen (mellom de 2 kamrene) ikke er åpnet og oppløsning i kammer B gis. Vanlige tegn/symptomer på alkalose er kvalme, letargi, hodepine, arytmi og pustebesvær. Plasmakaliumnivåene hos pasienter som bruker hjerteglykosider, må overvåkes nøye pga. økt risiko for hypokalemi assosierte arytmier. Accusol 35 er kalium- og glukosefri.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Blodkonsentrasjonen av andre legemidler kan endres under hemodialyse, hemofiltrering og hemodiafiltrering. Økt risiko for hypokalemi-assosierte arytmier hos pasienter som bruker hjerteglykosider. D-vitamin og legemidler som inneholder kalsium, kan øke risikoen for hyperkalsemi (f.eks. kalsiumkarbonat som opptrer som en kalium-chelator). Hvis det i tillegg gis natriumbikarbonaterstatning, kan risikoen for metabolsk alkalose øke.

Graviditet, amming og fertilitet

Gis til gravide og ammende kun hvis det er absolutt nødvendig.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger relatert til preparatet: Metabolsk alkalose, elektrolyttforstyrrelser og/eller forstyrrelser i væskebalansen som hypofosfatemi, hypoglykemi, hypo- og hypervolemi, hypo- og hypertensjon. Mulige bivirkninger relatert til behandlingen: Blod: Blødninger, koagulasjon. Gastrointestinale: Kvalme, brekninger. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper. Sirkulatoriske: Hypotensjon. Øvrige: Infeksjoner, luftembolisme.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hypervolemi og elektrolyttforstyrrelser.
Behandling: Justering av ultrafiltreringshastigheten og volumet på oppløsningen som administreres. Forstyrrelser i elektrolyttbalansen bør håndteres iht. den bestemte elektrolyttforstyrrelsen.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Som erstatningsvæske: Tilfører elektrolytter og vann til hydrering, og fungerer alkaliniserende. Som dialysevæske: Fjerner metabolske avfallsprodukter fra blodet og bidrar til å motvirke forstyrrelser i serumelektrolytt- og/eller væskebalansen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Accusol 35, HEMODIALYSE-/HEMODIAFILTRERINGS-/HEMOFILTRERINGSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 × 5000 ml (tokammerpose)
465222
-
-
366,50C

Accusol 35 Kalium 2 mmol/l, HEMODIALYSE-/HEMODIAFILTRERINGS-/HEMOFILTRERINGSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 × 5000 ml (tokammerpose)
453226
-
-
366,50C

Accusol 35 Kalium 4 mmol/l, HEMODIALYSE-/HEMODIAFILTRERINGS-/HEMOFILTRERINGSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 × 5000 ml (tokammerpose)
387750
-
-
366,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.10.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.07.2016