Zoletil vet.

Zoletil forte vet.

Virbac


Anestetikum til i.v. og i.m. bruk.

QN01A X99 (Tiletamin, Zolazepam)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning til hund og katt: Zoletil vet.: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Tiletaminhydroklorid tilsv. tiletamin 125 mg, zolazepamhydroklorid tilsv. zolazepam 125 mg, vannfritt natriumsulfat, laktose. II) Hetteglass: Vann til injeksjon 5 ml. Ferdigblandet oppløsning inneholder tiletamin 25 mg/ml og zolazepam 25 mg/ml.


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning til hund og katt: Zoletil forte vet.: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Tiletaminhydroklorid tilsv. tiletamin 250 mg, zolazepamhydroklorid tilsv. zolazepam 250 mg, vannfritt natriumsulfat, laktose. II) Hetteglass: Vann til injeksjon 5 ml. Ferdigblandet oppløsning inneholder tiletamin 50 mg/ml og zolazepam 50 mg/ml.


Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av dissosiativt anestetikum; tiletamin og benzodiazepin; zolazepam.
Virkningsmekanisme: Zolazepam virker beroligende og muskelavslappende. Preparatet gir full bedøvelse etter kort induksjonstid.

Indikasjoner 

Sedering og anestesi av hund og katt.

Kontraindikasjoner 

Dyr under behandling med systemiske organofosforforbindelser eller karbamater. Alvorlige mangler ved hjerte- og åndedrettsfunksjonen. Nedsatt bukspyttkjertelfunksjon. For høyt blodtrykk.

Forsiktighetsregler 

Begrenset mating i 12 timer før anestesi anbefales. Sørg for restitusjon på et rolig, mørkt sted. Beskytt bedøvede dyr mot sterkt varmetap.

Interaksjoner 

Preparatet skal ikke brukes sammen med fentiaziner (acepromazin, klorpromazin) pga. risiko for svekkelse av hjerte- og åndedrettsfunksjonen samt hypotermi. Må heller ikke brukes sammen med kloramfenikol pga. forlenget utskillelsestid for anestesimidlet.

Dosering 

Hund: Undersøkelse: 7-10 mg/kg i.m. eller 5 mg/kg i.v. Mindre kirurgiske inngrep, kort anestesi: 10-15 mg/kg i.m. eller 7,5 mg/kg i.v. Større kirurgiske inngrep: 15-25 mg/kg i.m. eller 10 mg/kg i.v. Katt: Undersøkelse, mindre kirurgiske inngrep: 10 mg/kg i.m. eller 5 mg/kg i.v. Større kirurgiske inngrep: 15 mg/kg i.m. eller 7,5 mg/kg i.v. Generelt: Ved behov kan effekten forlenges gjennom i.v. injeksjon av 1/3-1/2 av initialdosen. Dosen må tilpasses dyrets helsetilstand. Dosen skal reduseres til eldre eller svake/påkjente dyr. Anestesiens varighet: Anestesien varer fra 20-60 minutter avhengig av dosen. Oppvåkning: Oppvåkning tar 2-6 timer. Oppvåkningen er rolig hvis dyret ikke utsettes for lyd- og lyspåvirkning. Oppvåkningen kan forlenges ved overdosering, hos overvektige eller gamle dyr. Premedikasjon: For å unngå salivering som ofte sees etter injeksjon av preparatet, anbefales premedikasjon med atropinsulfat: 0,1 mg/kg s.c. til hund og 0,05 mg/kg s.c. til katt. Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget. Administrering: Gis i.v. eller i.m, se ovenfor.

Overdosering/Forgiftning

Kan brukes på risikodyr grunnet den høye sikkerhetsfaktoren: Letal dose for hund og katt er ca. 100 mg/kg i.m., dvs. 5-10 ganger anbefalt dosering. Preparatet har ingen kumulativ effekt, ingen hepatisk toksisitet og endrer ikke metabolismen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Ferdigblandet oppløsning kan oppbevares ved romtemperatur i 24 timer eller 8 dager i kjøleskap (2-8°C).

 

Pakninger og SPC

Zoletil vet., PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
hund og katt 1 sett (hettegl.) 485284 B

Zoletil forte vet., PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
hund og katt 1 sett (hettegl.) 485292 B

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.09.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.10.2011