Anthelmintikum.

ATCvet-nr.: QP52A C55

 MIKSTUR, suspensjon 15 mg/ml + 5 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Febantel 15 mg, pyrantelembonat tilsv. pyrantel 5 mg, natriumbenzoat (E 211), natriumpropionat (E 281), hjelpestoffer. Fargestoff: Nykockin (E 124).


Egenskaper

Klassifisering: Pyrantel er et tetrahydropyrimidin og febantel er et probenzimidazol. Kombinasjonen virker mot nematoder (spolorm, hakeorm, piskeorm hos hund).
Virkningsmekanisme: Febantel hindrer dannelsen av mikrotubuli, noe som medfører nedbrytning av vitale strukturer hos parasitten. Parasittens glukoseopptak påvirkes og fører til tømming av cellenes ATP. Parasitten dør da i løpet av 2-3 dager. Pyrantel stimulerer kolinerge nikotinreseptorer, og forårsaker spastisk paralyse, og dermed eliminering av parasitten fra mage-tarmkanalen.
Absorpsjon: Maks. serumkonsentrasjon: Fenbendazol: Etter 3 timer. Oksfendazol: Etter ca. 5 timer. Pyrantel: Etter 2,5 timer.
Metabolisme: Febantel er et prodrug som metaboliseres til de aktive metabolittene fenbendazol og oksfendazol.

Indikasjoner 

Til behandling av rundorminfeksjoner hos valper og unghunder opptil 1 års alder forårsaket av spolorm (Toxocara canis, Toxascaris leonina), hakeorm (Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala), piskeorm (Trichuris vulpis).

Kontraindikasjoner 

Samtidig bruk av piperazinholdige preparater.

Bivirkninger

I svært sjeldne tilfeller kan lette, forbigående mage-tarmsymptomer (f.eks. oppkast og diaré) forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Gjentatt og hyppig bruk av samme anthelmintikum kan føre til resistensutvikling mot preparatgruppen. Sikkerheten ved bruk hos valper <2 uker eller med vekt <0,6 kg er ikke undersøkt. Hos noen dyr, spesielt ved kraftige infeksjoner, kan behandlingen ha ufullstendig effekt slik at ikke alle spolorm elimineres, og risiko for infeksjon hos menneske kan ikke utelukkes. Vask hendene etter bruk. Unngå direkte kontakt med hud og øyne. Ved utilsiktet søl, skal området straks vaskes med rennende, rent vann.

Interaksjoner 

Anthelmintisk effekt av både pyrantel (spastisk paralyse) og piperazin (nevromuskulær paralyse) kan motvirkes når de to legemidlene gis samtidig.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til drektige eller diegivende tisper.

Dosering 

Febantel 15 mg/kg kroppsvekt og pyrantel 5 mg/kg kroppsvekt gis som oral enkeltdose. Dette tilsvarer 1 ml mikstur/kg kroppsvekt. Intrauterin og laktogen overføring av spolormlarver kan opptre hos valper i ung alder. Hos noen dyr, spesielt ved kraftige infeksjoner, kan behandling ha ufullstendig effekt slik at ikke alle spolorm elimineres, og risiko for infeksjon hos mennesker kan ikke utelukkes. Dersom epidemiologisk situasjon tilsier det, anbefales det å starte behandling ved 2 ukers alder, og den bør gjentas med passende intervaller (f.eks. annenhver uke) til valpene er avvent. Ellers bør behandling baseres på bekreftet diagnose, f.eks. resultater fra avføringsprøver. Administrering: Oral. Gis direkte i munnen eller blandes i fôr. Diettiltak er unødvendig.

Overdosering/Forgiftning

Opptil 5 ganger terapeutisk dose er gitt uten kliniske tegn på intoleranse. Ved 10 ganger anbefalt dose var oppkast første tydelige tegn på intoleranse.
Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt for febantel QP52A C05 og pyrantel QP52A F02

Andre opplysninger 

Med doseringssprøyte (5 ml). Blandes ved å snu beholderen (på hodet) før dosen trekkes ut.

Sist endret: 04.09.2013


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.07.2013


 

Pakninger og SPC


Welpan vet., MIKSTUR, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
15 mg/ml + 5 mg/mlhund50 ml 156253SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.