Weifapenin

Meda

Penicillin.

ATCvet-nr.: QJ01C E02

 TABLETTER 650 mg til hund og katt: Hver tablett inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 650 mg. Filmdrasjert. Med delestrek.


Egenskaper

Klassifisering: Lett oppløselig, syrestabilt, penicillinaseømfintlig penicillin med virkning vesentlig på grampositive bakterier (f.eks. pneumokokker, streptokokker og ikke-penicillinasedannende stafylokokker). H. influenzae påvirkes ved høye doser.
Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese. Virker baktericid.
Absorpsjon: Ca. 50%. Maks. serumkonsentrasjon etter ca. 1 time.
Proteinbinding: 50-80%.
Fordeling: Konsentrasjonen er høy i godt vaskularisert vev, f.eks. lunge, hud og slimhinner. Terapeutisk serumkonsentrasjon bør være 5-20 ganger MIC-verdien for den aktuelle bakterien, dvs. 2-2,4 μg/ml ved infeksjoner fremkalt av vanlige penicillinfølsomme bakterier.
Halveringstid: Ca. 30 minutter.
Utskillelse: Ca. 30% utskilles i aktiv form via nyrene.

Indikasjoner 

Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier, spesielt hos mindre dyr.

Kontraindikasjoner 

Penicillinallergi. Type 1-reaksjoner for cefalosporin. Ikke til voksne, herbivore dyr.

Bivirkninger

Allergiske reaksjoner kan forekomme. Anafylaktisk sjokk er meget sjeldent ved peroral medikasjon. Diaré kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Personer med kjent penicillinallergi bør unngå kontakt med preparatet.

Interaksjoner 

Probenecid hemmer den tubulære utskillelsen.

Drektighet/Laktasjon

Kan gis til drektige og lakterende dyr.

Dosering 

Vanlig dosering 20-35 mg pr. kg pr. døgn fordelt på 3 doser. Hund: 10 kg: 100-200 mg 3 ganger daglig. 10-20 kg: 200-400 mg 3 ganger daglig. Over 20 kg: 325-650 mg, 1/2-1 tablett à 650 mg 3 ganger daglig. Katt: 200 mg 3 ganger daglig. Behandlingen bør vedvare til infeksjonen er hevet eller minst 6 dager.

Sist endret: 06.08.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.05.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Weifapenin, TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
650 mghund og katt20 stk. (blister)138834CSPC_ICON
30 stk. (blister)139253CSPC_ICON
40 stk. (blister)139345CSPC_ICON
100 stk. (blister)139386CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.