Vibranord

Pharmanovia

Tetrasyklin.

ATCvet-nr.: QJ01A A02

 MIKSTUR, suspensjon 10 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Doksysyklinhyklat 10 mg, flytende (krystalliserende) sorbitol 70%, propylparahydroksybenzoat (E 216). Bringebær- og eplesmak.


Egenskaper

Klassifisering: Bredspektret antibiotikum.
Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk effekt ved hemming av mikroorganismenes proteinsyntese. Av patogenene som er relevante med tanke på luftveisinfeksjoner hos hund og katt, er følgende doksysyklinsensitive (MIC90 <4 μg/ml): Gramnegative Moraxella og Pasteurella, grampositive Staphylococcus og Listeria samt av de øvrige mikrobene Mycoplasma, Ricketsia, Chlamydia og Ehrlichia (Borrelia). Bordetella og Streptococcus er relativt sensitive for doksysyklin in vitro (MIC90 <16 μg/ml).
Absorpsjon: Nesten fullstendig. Liten påvirkning av måltid. Ved anbefalt dose er Tmax 2-3 timer.
Metabolisme: I liten grad.
Utskillelse: Uforandret via urin og feces.

Indikasjoner 

Hund og katt: Infeksjoner forårsaket av tetrasyklinfølsomme aerobe og anaerobe grampositive og gramnegative bakterier, chlamydier, mycoplasmer, spiroketer, rickettsier og actinomyceter. F.eks. bakterielle sekundærinfeksjoner ved valpesyke og kattepest, pneumoni, bronkitt, øreinfeksjoner, cystitt, nefritt og enteritt.

Kontraindikasjoner 

Kan gi misfarging av tenner under utvikling og vedvarende skade på tennene. Anbefales ikke til hundevalper/kattunger eller drektige hunder og katter. Skal ikke gis oralt til voksne planteetende dyr.

Bivirkninger

Forbigående kvalme, oppkast og diaré har forekommet. Overfølsomhetsreaksjoner og lysoverfølsomhet kan forekomme. Langvarig bruk kan forårsake kraftig vekst (superinfeksjon) av resistente mikroorganismer.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Behandlingen må seponeres ved overfølsomhetsreaksjoner. Bør fortrinnsvis gis i tilknytning til fôring siden doksysyklinhyklat kan irritere spiserøret.

Interaksjoner 

Bør ikke gis sammen med andre antibiotika, spesielt baktericide legemidler som betalaktamantibiotika. Legemidler med enzyminduserende effekt, som barbiturater, reduserer halveringstiden for doksysyklin. Legemidler som inneholder jern, aluminium og magnesium, reduserer opptaket av doksysyklin. Dette gjelder også for kalsium, men i mindre grad. Doksysyklin kan forsterke effekten avantikoagulantia.

Drektighet/Laktasjon

Bruk på slutten av drektighetsperioden eller under diegiving anbefales ikke, siden dette kan forårsake misfarging av tenner under utvikling.

Dosering 

Hund og katt: 10 mg (1 ml) pr. kg 1 gang i døgnet eller 5 mg (0,5 ml) pr. kg 2 ganger i døgnet i inntil 5 dager. For å sikre korrekt dose og unngå underdosering bør kroppsvekten beregnes så nøyaktig som mulig. Ved alvorlige infeksjoner kan behandlingen vare lenger enn 5 dager. Tilberedning/Håndtering: Bruk hansker ved håndtering av preparatet. Direkte hudkontakt bør unngås pga. risiko for sensibilisering og kontaktdermatitt. Administrering: Ristes før bruk. Tas med mat.

Overdosering/Forgiftning

Hvis større doser gis til katter eller hunder som har fastet, kan brekninger forekomme.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevares i original beholder som holdes tett lukket.

Sist endret: 18.08.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.02.2013


 

Pakninger og SPC


Vibranord, MIKSTUR, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
10 mg/mlhund og katt60 ml 086743SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.