Vetoryl vet.

Dechra


Antikortikosteroid.

QH02C A01 (Trilostan)KAPSLER, harde 10 mg, 30 mg, 60 mg og 120 mg til hund: Hver kapsel inneh.: Trilostan 10 mg, resp. 30 mg, 60 mg og 120 mg, maisstivelse, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, gelatin. Fargestoff: Gult og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer 3-betahydroksysteroidisomerase, og dermed syntesen av kortisol, kortikosteron og aldosteron.
Absorpsjon: Tmax 0,5-2,5 timer. Absorpsjonen øker når trilostan gis sammen med mat.
Halveringstid: Plasmanivået er tilbake til det basale 6-12 timer etter inntak.

Indikasjoner 

Hyperadrenokortisisme hos hund (Cushings syndrom), både hypofyse- og binyrebetinget form.

Kontraindikasjoner 

Primær leversykdom og/eller nedsatt nyrefunksjon. 10 mg og 30 mg: Skal ikke brukes til hunder <3 kg. 60 mg: Skal ikke brukes til hunder <10 kg. 120 mg: Skal ikke brukes til hunder <20 kg. Mistenkt overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Svakhet, sløvhet, oppkast, diaré og anoreksi kan forekomme. Oppfølging er viktig for å unngå hypoadrenokortisisme. Akutt Addisons sykdom kan forekomme. Enkelte tilfeller av binyrenekrose er rapportert. Behandlingen kan avsløre underliggende sykdom, som f.eks. nedsatt nyrefunksjon og leddbetennelse. Et fåtall rapporter finnes om plutselig død. Milde og sjeldne bivirkninger er ataksi, hypersalivasjon, oppsvulming, muskelskjelvinger og hudforandringer.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

En nøyaktig diagnose av hyperadrenokortisisme forutsettes. Hvis behandlingen ikke gir tydelige resultater, bør diagnosen vurderes på nytt. Det kan være nødvendig med doseøkning. Veterinær bør være oppmerksom på at hunder med hyperadrenokortisisme har økt risiko for pankreatitt. Tett oppfølging er viktig, spesielt bør leverenzymer, elektrolytter, urea og kreatinin monitoreres. Samtidig forekomst av diabetes krever spesifikk oppfølging. Tidligere mitotanbehandling bør være avsluttet minst 1 måned før behandling med trilostan igangsettes, likevel kan hunden være mer følsom for virkningene. Brukes med ekstrem forsiktighet til hunder med anemi, da ytterligere reduksjoner i hematokritt og hemoglobin kan forekomme. Skal ikke brukes til dyr som er tenkt brukt i avl. Gravide eller kvinner som prøver å bli gravide bør unngå å håndtere kapslene.

Interaksjoner 

Ikke observert i kliniske studier. Ev. risiko for utvikling av hyperkalemi ved samtidig bruk av kaliumsparende diuretika/ACE-hemmere.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til drektige og lakterende tisper.

Dosering 

Anbefalt daglig dose ved behandlingsstart: Ca. 2 mg/kg. Avhengig av individuell respons og kontrollresultat, justeres dosen etter hvert. Laveste, effektive dose brukes. For jevnere kontroll av symptomene kan dagsdosen ev. deles i én morgen- og én kveldsdose. Kontroll: Biokjemiske analyser (inkl. elektrolytter) og ACTH-stimuleringstest gjøres før behandlingsstart og så etter 10 dager, 4 uker, 12 uker og siden hver 3. måned etter den første diagnosen og etter hver dosejustering. ACTH-stimuleringstesten skal utføres 4-6 timer etter medisinering. Ved uteblitt respons på testen, seponeres behandlingen i 7 dager og gjenopptas med lavere dose. Ny test etter 14 dager. Om testen fortsatt ikke gir respons, avbrytes behandlingen inntil kliniske symptomer igjen viser seg. Administrering: Tas oralt, 1 gang daglig, sammen med mat. Kapslene skal ikke åpnes eller deles.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer på hypoadrenokortisisme (sløvhet, anoreksi, oppkast, diaré, kardiovaskulære symptomer, kollaps) kan forekomme ved overdosering. Behandlingen skal da avbrytes og støtteterapi igangsettes. Ved akutt overdosering kan det være gunstig å fremkalle brekninger og deretter gi aktivt kull.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevar blisterpakning i ytteremballasjen.

 

Pakninger og SPC

Vetoryl vet., KAPSLER, harde:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
10 mg hund 30 stk. (blister) 421526 C
30 mg hund 30 stk. (blister) 145976 C
60 mg hund 30 stk. (blister) 103520 C
120 mg hund 30 stk. (blister) 072919 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.11.2015


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.01.2019