Vetalgin vet.

MSD Animal Health


Analgetikum.

QN02B B02 (Metamizol)INJEKSJONSVÆSKE 500 mg/ml til hest, storfe, gris og hund: 1 ml inneh.: Metamizolnatriummonohydrat 0,5 g, benzylalkohol, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Antipyrinderivat med analgetisk, spasmolytisk og antirevmatisk effekt.
Halveringstid: Ca. 5 timer.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene.

Indikasjoner 

Generelt ved smertetilstander hos hest, storfe, gris og hund. Kolikk, fødsler, krampetilstander i orificium cervix, operative inngrep, lumbago og artritter. Spiserørsforstoppelse.

Kontraindikasjoner 

Hjerteinsuffisiens, lever- og nyresykdommer, hematologiske sykdommer. Skal ikke brukes til katt.

Bivirkninger

Ved langvarig overdosering kan bloddannende vev skades (leukopeni, agranulocytose).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Hvis preparatet brukes i kombinasjon med andre analgetika/anestetika, må dette tas i betraktning ved dosering. Subkutan og intramuskulær injeksjon bør ikke foretas pga. lokal irritasjon. Intravenøs injeksjon gis langsomt pga. risiko for sjokk.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av barbiturater kan gi forlenget virkning av metamizol. Bruk av klorpromazin og metamizol kan gi alvorlig hypotermi.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige eller diegivende dyr.

Dosering 

Generelt: 20-50 mg metamizolnatrium pr. kg. Hest: 20-60 ml. Storfe: 8 ml pr. 100 kg. Føll og kalv: 5-15 ml. Gris: 10-30 ml. Hund: 1-5 ml. Preparatet gis langsomt intravenøst. Ny injeksjon kan gis så snart den smertestillende effekten er opphørt, vanligvis etter 8 timer.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe: 2 døgn.
Slakt: Storfe og gris: 3 døgn. Hest: 5 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Ved gulbrun fargeforandring bør preparatet kasseres.

 

Pakninger og SPC

Vetalgin vet., INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
500 mg/mlhest, storfe, gris og hund100 ml (hettegl.)006867C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.04.2018