Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 04.12.2022, kl. 05:39

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Drontaste tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.10.2022

Det er mangel på Drontaste tabletter. Eiere av dyr som bruker Drontaste bør få informasjon om at de kan få utlevert et annet legemiddel med febantel, pyrantel og prazikvantel, som er virkestoffene i Drontaste. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Lenke til SLV

Drontaste «Vétoquinol»

Mangel på Droncit vet tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.10.2022

Det er mangel på Droncit vet tabletter. Eiere av dyr som bruker Droncit bør få informasjon om at de kan få utlevert et annet legemiddel med prazikvantel, som er virkestoffet i Droncit. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Droncit vet. «Vétoquinol»

Mangel på Ronaxan vet 20 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.07.2022

Det er mangel på Ronaxan vet 20 mg tabletter Dyreeiere som har dyr som bruker Ronaxan vet 20 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med doksysyklin, som er virkestoffet i Ronaxan vet. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Ronaxan vet. «Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S»

Mangel på Cytopoint

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.12.2021

Det er mangel på Cytopoint 10, 20, 30 og 40mg/ml injeksjonsvæske Eiere av dyr som bruker Cytopoint bør få informasjon om at de kan få utlevert et annet legemiddel med lokivetmab, som er virkestoffet i Cytopoint. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Cytopoint

Cytopoint «Zoetis»