Oppdatert fra Legemiddelverket: 26.07.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk

Avbrudd i leveringen av Clamoxyl vet. 510mg/g pulver til drikkevann

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 10.07.2017


Det er avbrudd i leveringen av Clamoxyl vet. 510mg/g pulver til drikkevann. Produktet ventes ikke tilbake på markedet.


Varselet gjelder følgende preparater: Clamoxyl vet. «Zoetis»

Avbrudd i leveringen av Bovilis Bovipast RSP vet. 50 ml

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 29.06.2017


Det er avbrudd i leveringen av Bovilis Bovipast RSP vet. 50 ml. Produktet forventes å være tilbake 1. september 2017.


Varselet gjelder følgende preparater: Bovilis Bovipast RSP vet. «MSD Animal Health»

Avbrudd i leveringen av Promon vet 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.04.2017


Promon vet tbl. er avregistrert og kommer ikke tilbake på markedet. Det finnes tilsvarende preparat tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Promon vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S»

Gamitromycin og andre makrolider bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 10.02.2017


Makrolider er kritisk viktige antibiotika i humanmedisin og skal derfor være sistevalg til dyr. Hvis mulig skal de bare brukes dersom dyrkningsprøve og kinetikk viser at mikroben kun er følsom for gamitromycin.


Varselet gjelder følgende preparater: Zactran «Merial»

Pradofloksacin og andre kinoloner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 10.02.2017


Kinoloner er kritisk viktige antibiotika i humanmedisin og skal derfor være sistevalg til dyr. Hvis mulig skal de bare brukes dersom dyrkningsprøve og kinetikk viser at mikroben kun er følsom for pradofloksacin.


Varselet gjelder følgende preparater: Veraflox «Bayer Animal Health GmbH»

Marbofloksacin og andre kinoloner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 10.02.2017


Kinoloner er kritisk viktige antibiotika i humanmedisin og skal derfor være sistevalg til dyr. Hvis mulig skal de bare brukes dersom dyrkningsprøve og kinetikk viser at mikroben kun er følsom for marbofloksacin.


Varselet gjelder følgende preparater: Norotic vet. «Norbrook»

Orbifloksacin og andre kinoloner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 10.02.2017


Kinoloner er kritisk viktige antibiotika i humanmedisin og skal derfor være sistevalg til dyr. Hvis mulig skal de bare brukes dersom dyrkningsprøve og kinetikk viser at mikroben kun er følsom for orbifloksacin.


Varselet gjelder følgende preparater: Posatex «MSD Animal Health»

Enrofloksacin og andre kinoloner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 10.02.2017


Kinoloner er kritisk viktige antibiotika i humanmedisin og skal derfor være sistevalg til dyr. Hvis mulig skal de bare brukes dersom dyrkningsprøve og kinetikk viser at mikroben kun er følsom for enrofloksacin.


Varselet gjelder følgende preparater: Baytril vet. «Bayer Animal Health GmbH», Xeden «Ceva Santé Animale»

Cefovecin og andre 3. og 4. generasjons cefalosporiner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 10.02.2017


Langtidsvirkende antibiotika skal brukes svært restriktivt, fordi det mangler dokumentasjon på resistensutvikling. Tredjegenerasjons cefalosporiner er kritisk viktige antibiotika i humanmedisin og skal derfor være sistevalg til dyr. Hvis mulig skal de bare brukes dersom dyrkningsprøve og kinetikk viser at mikroben kun er følsom for cefovecin.


Varselet gjelder følgende preparater: Convenia «Zoetis»