Oppdatert fra Legemiddelverket: 25.05.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk

Avbrudd i leveringen av Promon vet 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.04.2017


Promon vet tbl. er avregistrert og kommer ikke tilbake på markedet. Det finnes tilsvarende preparat tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Promon vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S»

Avbrudd i leveringen av Coopersect vet. 10mg/ml

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.04.2017


Det er avbrudd i leveringen av Coopersect vet. 10mg/ml. Preparatet er forventet tilbake tidlig i juli 2017.


Varselet gjelder følgende preparater: Coopersect vet. «MSD Animal Health»

Avbrudd i levering for Verminator

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.04.2017


Det er avbrudd i levering av Verminator. Det er ukjent om preparatet kommer tilbake på markedet.


Varselet gjelder følgende preparater: Verminator «Elanco»

Avbrudd i levering for Tribovax vet. 50 ml

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.04.2017


Det er avbrudd i leveringen av Tribovax vet. 50 ml på grunn av produksjonsproblemer. Pakningsstørrelse på 100 ml er fortsatt tilgjengelig. 50 ml pakninger forventes å være tilbake i begynnelsen av juni.


Varselet gjelder følgende preparater: Tribovax vet. «MSD Animal Health»

Avbrudd i leveringen av Eurican Herpes 205, inj

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.03.2017


Det er avbrudd i leveringen av Eurican Herpes 205, inj. Produktet er ventet tilbake i starten av juni 2017.


Varselet gjelder følgende preparater: Eurican herpes 205 «Merial»

Enrofloksacin og andre kinoloner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 10.02.2017


Kinoloner er kritisk viktige antibiotika i humanmedisin og skal derfor være sistevalg til dyr. Hvis mulig skal de bare brukes dersom dyrkningsprøve og kinetikk viser at mikroben kun er følsom for enrofloksacin.


Varselet gjelder følgende preparater: Baytril vet. «Bayer Animal Health GmbH», Xeden «Ceva Santé Animale»

Cefovecin og andre 3. og 4. generasjons cefalosporiner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 10.02.2017


Langtidsvirkende antibiotika skal brukes svært restriktivt, fordi det mangler dokumentasjon på resistensutvikling. Tredjegenerasjons cefalosporiner er kritisk viktige antibiotika i humanmedisin og skal derfor være sistevalg til dyr. Hvis mulig skal de bare brukes dersom dyrkningsprøve og kinetikk viser at mikroben kun er følsom for cefovecin.


Varselet gjelder følgende preparater: Convenia «Zoetis»

Marbofloksacin og andre kinoloner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 10.02.2017


Kinoloner er kritisk viktige antibiotika i humanmedisin og skal derfor være sistevalg til dyr. Hvis mulig skal de bare brukes dersom dyrkningsprøve og kinetikk viser at mikroben kun er følsom for marbofloksacin.


Varselet gjelder følgende preparater: Norotic vet. «Norbrook»

Pradofloksacin og andre kinoloner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 10.02.2017


Kinoloner er kritisk viktige antibiotika i humanmedisin og skal derfor være sistevalg til dyr. Hvis mulig skal de bare brukes dersom dyrkningsprøve og kinetikk viser at mikroben kun er følsom for pradofloksacin.


Varselet gjelder følgende preparater: Veraflox «Bayer Animal Health GmbH»

Gamitromycin og andre makrolider bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 10.02.2017


Makrolider er kritisk viktige antibiotika i humanmedisin og skal derfor være sistevalg til dyr. Hvis mulig skal de bare brukes dersom dyrkningsprøve og kinetikk viser at mikroben kun er følsom for gamitromycin.


Varselet gjelder følgende preparater: Zactran «Merial»

Orbifloksacin og andre kinoloner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 10.02.2017


Kinoloner er kritisk viktige antibiotika i humanmedisin og skal derfor være sistevalg til dyr. Hvis mulig skal de bare brukes dersom dyrkningsprøve og kinetikk viser at mikroben kun er følsom for orbifloksacin.


Varselet gjelder følgende preparater: Posatex «MSD Animal Health»