Oppdatert fra Legemiddelverket: 18.02.2018, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk

Avbrudd i leveringen av Bovilis Bovipast RSP vet

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.02.2018


Det er avbrudd i leveringen av Bovilis Bovipast RSP vet. Produktet forventes å være tilbake i mars 2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Bovilis Bovipast RSP vet. «MSD Animal Health»