Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 25.07.2021, kl. 05:39

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Baytril vet tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.06.2021

Det er mangel på Baytril vet 15 mg tabletter. Pasienter som bruker Baytril vet bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med enrofloksacin, som er virkestoffet i Baytril vet. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Baytril vet. «Bayer Animal Health GmbH»

Mangel på Bravecto påflekkingsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 23.06.2021

Det er mangel på Bravecto påflekkingsvæske til katt. Legemiddelverket anbefaler å forskrive et ektoparasittmiddel med et annet virkestoff.

Lenke til SLV

Bravecto «MSD Animal Health»

Mangel på Synulox comp vet suspensjon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.06.2021

Det er mangel på Synulox comp vet suspensjon. Det er gitt tillatelse til salg av utenlandske pakninger. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Synulox comp. vet. «Zoetis»

Mangel på Purevax RCPCh

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2021

Det er mangel på Purevax RCPCh lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 30.07.2021. Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger fra EU/EØS, tilsvarende til Purevax RCPCh lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Lenke til SLV

Purevax RCPCh «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH»

Mangel på Receptal vet

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.03.2021

Det er mangel på Receptal vet injeksjonsvæske «MSD Animal Health Norge AS». Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger fra EU/EØS-land, tilsvarende til Receptal vet injeksjonsvæske. Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek

Lenke til SLV

Receptal vet. «MSD Animal Health»

Mangel på Terramycin vet

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 18.02.2021

Det er mangel på Terramycin vet 100 mg/ml injeksjonsvæske. Det finnes imidlertid et tilsvarende preparat, Engemycin vet, som er markedsført i Sverige. Det kan søkes på spesielt godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Terramycin vet. «Zoetis»

Mangel på Metacam vet mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.02.2021

Det er mangel på Metacam vet 0,5 mg/ml mikstur. Pasienter som bruker Metacam vet 0,5 mg/ml mikstur bør få en annen behandling.

Lenke til SLV

Metacam vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH»

Mangel på Metacam vet tyggetabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 06.10.2020

Det er mangel på Metacam vet tyggetabletter. Pasienter som bruker Metacam vet 2,5mg tyggetabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med meloksikam, som er virkestoffet i Metacam vet 2,5 mg tyggetabletter. Pasienter som bruker Metacam vet 1 mg tyggetablett, bør få en annen behandling. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Metacam vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH»