Oppdatert fra Legemiddelverket: 20.01.2018, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk

Avbrudd i leveringen av Sedivet vet. injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.11.2017


Det er avbrudd i leveringen av Sedivet vet. injeksjonsvæske. Produktet forventes tilbake på lager i februar 2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Sedivet vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH»