Oppdatert fra Legemiddelverket: 21.04.2018, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk

Delvis avbrudd i leveringen av Bayvantic vet

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.03.2018


Det er delvis avbrudd i leveringen av Bayvantic vet påflekkingsvæske for pakningsstørrelsene 4x2,5ml, 4x1,0ml og 4x4,0ml. Det er alternative produkter på markedet, også i samme doseringsform. Mangelperioden er forventet å vare til april.


Varselet gjelder følgende preparater: Bayvantic vet. «Bayer Animal Health GmbH»

Delvis avbrudd i leveringen av Bovilis Bovipast RSP

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 22.02.2018


Det er delvis avbrudd i leveringen av Bovilis Bovipast RSP vet. Nytt vareparti ventes 10. mai 2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Bovilis Bovipast RSP vet. «MSD Animal Health»

Avbrudd i leveringen av Suigonan vet

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.02.2018


Det er avbrudd i leveringen av Suigonan vet. Mangelen er forventet å vare hele 2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Suigonan vet. «MSD Animal Health»