Oppdatert fra Legemiddelverket: 18.11.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk

Avbrudd i levering og avregistrering av Vorenvet vet

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.11.2017


Det er avbrudd i leveringen av Vorenvet vet. Preparatet er ikke ventet tilbake på markedet.


Varselet gjelder følgende preparater: Vorenvet vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH»

Avbrudd i levering og avregistrering av Streptocillin vet intramammarier

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.11.2017


Det er avbrudd i leveringen av Streptocillin vet intramammarier. Preparatet er ikke ventet tilbake på markedet.


Varselet gjelder følgende preparater: Streptocillin vet. «Boehringer Ingelheim Danmark A/S»

Avbrudd i leveringen av Sedivet vet. injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.11.2017


Det er avbrudd i leveringen av Sedivet vet. injeksjonsvæske. Produktet forventes tilbake på lager i februar 2018.


Varselet gjelder følgende preparater: Sedivet vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH»

Avbrudd i leveringen av Panacur vet. oralpasta

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.09.2017


Det er avbrudd i leveringen av Panacur vet, oralpasta. Produktet er forventet tilbake på lager 30. november.


Varselet gjelder følgende preparater: Panacur vet. «MSD Animal Health»