Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 13.04.2021, kl. 05:39

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Receptal vet

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 24.03.2021

Det er mangel på Receptal vet injeksjonsvæske «MSD Animal Health Norge AS». Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger fra EU/EØS-land, tilsvarende til Receptal vet injeksjonsvæske. Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek

Lenke til SLV

Receptal vet. «MSD Animal Health»

Mangel på Terramycin vet

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 18.02.2021

Det er mangel på Terramycin vet 100 mg/ml injeksjonsvæske. Det finnes imidlertid et tilsvarende preparat, Engemycin vet, som er markedsført i Sverige. Det kan søkes på spesielt godkjenningsfritak.

Lenke til SLV

Terramycin vet. «Zoetis»