Veterinærvarsler fra Statens legemiddelverk


Oppdatert fra Legemiddelverket: 30.06.2022, kl. 05:39

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Mangel på Ovivac P vet.

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.05.2022

Det er mangel på Ovivac P vet. injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Ovivac P vet. bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med Clostridium, Mannheimia og Pasteurella bakterier, som er virkestoffet i Ovivac P vet. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Ovivac P vet.

Ovivac P vet. «MSD Animal Health»

Mangel på Terramycin vet

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.02.2022

Det er mangel på Terramycin vet 100 mg/ml injeksjonsvæske. Det finnes utenlandske pakninger svarende tilTerramycin vet som kan skaffes. Et annet alternativ er Engemycin vet som er markedsført i Danmark. Statens legemiddelverk har gitt tillatelse til salg av utenlandske pakninger. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Ved bruk avTerramycin må tilbakeholdelsestider angitt på de utenlandske pakningene benyttes. Dansk preparatomtale for Engemycin skal benyttes ved bruk av dette preparatet. Dette er viktig blant annet for riktig dosering og tilbakeholdelsestid.

Mangel på Terramycin vet 100 mg/ml injeksjonsvæske

Terramycin vet. «Zoetis»

Mangel på Alpha Max

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.02.2022

Det er mangel på Alpha Max, 10 mg/ml konsentrat til behandlingsoppløsning til fisk. Pasienter som bruker Alpha Max bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med deltametrin, som er virkestoffet i Alpha Max. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Alpha Max, konsentrat til behandlingsoppløsning til fisk

ALPHA MAX «PHARMAQ»