Utgåtte legemidler 2022

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av dyr, se Legemiddelverket.

Aquavac PD vet. «MSD Animal Health» injeksjonsvæske (QI10A A0 pankreassykevirusvaksine).
Vaksine til fisk.

Flunixin vet. «Biovet» injeksjonsvæske (QM01A G90 fluniksin).
Antirevmatikum og analgetikum, NSAID.

Prac-tic «Elanco» påflekkingsvæske (QP53A X26 pyriprol).
Ektoparasittmiddel, fenylpyrazolderivat.