Utgåtte legemidler 2022

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av dyr, se Legemiddelverket.

Aquavac PD vet. «MSD Animal Health» injeksjonsvæske (QI10A A0 pankreassykevirusvaksine).
Vaksine til fisk.

Aquavac PD7 vet. «MSD Animal Health» injeksjonsvæske (QI10A L05 IPN-virus-, SPD-virus, aeromonas-, moritella- og vibriovaksine).
Vaksine til fisk.

Flunixin vet. «Biovet» injeksjonsvæske (QM01A G90 fluniksin).
Antirevmatikum og analgetikum, NSAID.

Norvax Compact PD vet. «MSD Animal Health» injeksjonsvæske (QI10A A01 pankreassykevirusvaksine).
Vaksine til fisk.

Prac-tic «Elanco» påflekkingsvæske (QP53A X26 pyriprol).
Ektoparasittmiddel, fenylpyrazolderivat.