Terramycin vet.

Zoetis


Tetrasyklinpreparat, bredspektret antibiotikum.

QJ01A A06 (Oksytetrasyklin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml til storfe, gris og sau: 1 ml inneh.: Oksytetrasyklinhydroklorid tilsv. oksytetrasyklin 100 mg, magnesiumoksid, monoetanolamin, natriumformaldehydsulfoksylat, povidon, monotioglyserol, vann til injeksjonsvæsker.


PULVER 20% til kalv, lam, gris, hund, katt, fjørfe, pelsdyr og voksne drøvtyggere: 1 g inneh.: Oksytetrasyklinhydroklorid, tilsv. oksytetrasyklin 203,8 mg, vinsyre, laktosemonohydrat.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk effekt ved hemning av mikroorganismenes proteinsyntese.
Absorpsjon: Oppløselig pulver: Ca. 60% fra mage-tarmkanalen, Cmax i løpet av 4 timer hos gris, 9 timer hos kalv. Injeksjonsvæske: Rask, Cmax innen 4 timer etter i.m. injeksjon. Tetrasyklin passerer blod-hjernebarrieren, men kun i liten grad.
Proteinbinding: Ca. 50%.
Halveringstid: 4-10 timer hos storfe, 6-7 timer hos gris.
Utskillelse: I aktiv form via feces, urin, melk.

Indikasjoner 

Injeksjonsvæske: Infeksjoner med tetrasyklinfølsomme mikroorganismer, som f.eks. luftveisinfeksjon, enteritt, mastitt, metritt, klovbrannbyll og anaplasmose (betesfeber) hos storfe, MMA hos purke og pasteurellose og smittsom abort hos sau. Pulver: Behandling ev. etterbehandling av infeksjoner forårsaket av anaerobe og aerobe grampositive og gramnegative bakterier, mykoplasmer, chlamydier og spiroketer hos kalv, lam, gris, pelsdyr, hund, katt og fjørfe. Kraftfôrforeting hos voksne drøvtyggere.

Kontraindikasjoner 

Injeksjonsvæske: Skal ikke brukes til hest. Pulver: Skal ikke gis til hest og voksne drøvtyggere, bortsett fra ved kraftfôrforeting.

Bivirkninger

Gastrointestinale bivirkninger kan forekomme. Ved behandling i perioden for tannmineralisering kan emaljehypoplasi og misfarging forekomme. Rask i.v. injeksjon til storfe kan gi sjokk. Gjentatte i.m. injeksjoner på samme sted kan gi små lokale reaksjoner.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Brukes med forsiktighet til dyr med nedsatt nyrefunksjon. Pulver: Akutt syke dyr har redusert vann- og fôrinntak, og risiko for underdosering. Ved vannmedisinering bør kun medisinert drikkevann gis inntil dyrene har drukket opp. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Hendene bør vaskes etter kontakt med pulveret.

Interaksjoner 

Injeksjonsvæske: Skal ikke blandes med preparater som inneholder kalsiumsalter. Antagonistisk effekt mot antibiotika med baktericid effekt kan oppstå. Pulver: Samtidig inntak av næringsmidler eller preparater som inneholder mye kalsium, magnesium eller aluminium, samt tilskudd av jern (jernsulfat) peroralt kan gi nedsatt absorpsjon av oksytetrasyklin.

Drektighet/Laktasjon

Kan gis til drektige og diegivende dyr.

Dosering 

Injeksjonsvæske (storfe, gris og sau): 5-10 mg/kg daglig (tilsv. 1 ml pr. 10-20 kg), i 3-5 dager. Pulver (kalv, gris, lam, hund og katt): 40 mg pr. kg daglig (tilsv. 1 måleskje pr. 25 kg), fordelt på 2 ganger. Pulver (voksne drøvtyggere): Ved kraftfôrforeting: 5-10 g pulver (1-2 måleskjeer) pr. 100 kg. Pulver (fjørfe): 50 mg pr. kg og døgn. Pulver (pelsdyr): 50 mg pr. kg (tilsv. 1 måleskje pr. 20 kg). Administrering: Injeksjonsvæske: Injeksjonsvæsken bør ikke injiseres kald. Store i.m. doser bør fordeles på flere injeksjonssteder. Pulver: 1 strøken måleskje (5 g pulver) inneholder 1 g oksytetrasyklin. Til kalv gis pulveret i melkeerstatning eller drikkevann. Til fjørfe administreres pulveret i drikkevannet. Til pelsdyr løses pulveret i litt vann og tilsettes ferdigfôret.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Injeksjonsvæske (i.m., s.c., i.v. og intrauterint): 3 døgn. Pulver: 2 døgn.
Slakt: Injeksjonsvæske (i.m. og s.c.): 30 døgn. Injeksjonsvæske (i.v.) og pulver: 14 døgn. Injeksjonsvæske (intrauterint): 6 døgn.
Egg: 7 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

≤25°C. Injeksjonsvæske: Fryser ved -2°C, uforandrede egenskaper etter opptining. Pulver: Hold beholderen tett lukket. Ferdigblandet oppløsning bør brukes innen 24 timer.

 

Pakninger

Terramycin vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
100 mg/ml storfe, gris og sau 100 ml (hettegl.) 531046 C

Terramycin vet., PULVER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
20% kalv, lam, gris, hund, katt, fjørfe, pelsdyr og voksne drøvtyggere 500 g (boks) 164764 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Terramycin vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Terramycin vet. PULVER 20%

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Injeksjonsvæske: 04.06.2014

Pulver: 17.01.2018


Sist endret: 21.01.2019