PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning til purker: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass med tørrstoff: Serumgonadotropin 400 IE, koriongonadotropin 200 IE, mannitol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat. II) Hetteglass med oppløsningsmiddel: Natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjonen av korion- og hoppegonadotropin gjør preparatet velegnet til den fysiologiske oppbygning av syklus.
Virkningsmekanisme: Serumgonadotropin stimulerer follikkelutviklingen, koriongonadotropin fremmer ovulasjon og dannelsen av corpus luteum.

Indikasjoner 

Anafrodisi, nedsatt eller opphørt eggstokkfunksjon hos purker og ungpurker.

Bivirkninger

Anafylaktiske reaksjoner sees ytterst sjelden.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

En del purker som ikke viser brunst har syklusaktivitet (stille brunst). Behandling av disse bør unngås. Det er derfor viktig med nøye brunstobservasjon av eldre purker. Utføres ev. ved rektal palpasjon.

Drektighet/Laktasjon

Preparatet kan brukes til drektige og diegivende dyr.

Dosering 

5 ml s.c. I besetninger med mer vedvarende brunstforstyrrelser anbefales behandling av førstekulls purker innen ett døgn etter avvenning.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Den ferdige oppløsningen er holdbar i 12 timer ved romtemperatur eller 1 døgn i kjøleskap. Beskyttes mot lys. Tørrstoffet tåler frost.

 

Pakninger og SPC

Suigonan vet., PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
purker5 sett (hettegl.)584649C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.09.2012


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.07.2006