Substansregister

Substans: Teflubenzuron


ATC-koder: QP53B C03


Preparater som inneholder denne substansen:

Ektobann vet. «Skretting» medisinpellet