Substansregister

Substans: Ringormvaksine


ATC-koder: QI02A P01


Preparater som inneholder denne substansen:

Bovilis Ringvac vet. «MSD Animal Health» pulv. og væske til inj.