Substansregister

Substans: Oksolinsyre


ATC-koder: QJ01M B91


Preparater som inneholder denne substansen:

Oxolinsyre vet. «Skretting» medisinpellet