Virkestoffregister


Virkestoff: Gleptoferron


ATC-koder: QB03A C- QP51A J51

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Forceris «Ceva Santé Animale» inj.

Gleptosil vet. «Ceva Santé Animale» inj.