Virkestoffregister


Virkestoff: Detomidin


ATC-koder: QN05C M90

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Cepesedan vet. «CP-Pharma» inj.

Domosedan vet. «Orion» inj., munngel

Equisedan vet. «Vetcare» inj.