Virkestoffregister


Virkestoff: Deksmedetomidin


ATC-koder: QN05C M18

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Cepedex vet. «CP-Pharma» inj.

Dexdomitor vet. «Orion» inj.

Sedadex «Le Vet» inj.

Sileo «Orion» munngel