Virkestoffregister


Virkestoff: Aglepriston


ATC-koder: QG03X B90

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Alizin vet. «Virbac» inj.