Nobivac Pi vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot parainfluensa hos hund.

QI07A D08 (Parainfluensavirusvaksine)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Parainfluensavirus (CPiV), levende svekket stamme Cornell ≥105,5 og ≤107,3 TCID50. II) Hetteglass: Fosfatbufret saltvann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antistoffrespons, reduksjon av kliniske symptomer og/eller reduksjon av virusutskillelse er observert etter smitteforsøk med CPiV 4 uker etter vaksinasjon. Varigheten av immunitet er ikke vist, men en sekundær respons er sett hos revaksinerte hunder 1 år etter grunnimmunisering.

Indikasjoner 

Til aktiv immunisering av hunder >8 uker for å redusere kliniske symptomer på infeksjon med hundens parainfluensavirus og redusere virusspredning.

Bivirkninger

I svært sjeldne tilfeller kan enkelte hunder vise ubehag under injeksjon. I svært sjeldne tilfeller kan en diffus hevelse inntil 5 mm i diameter forekomme på injeksjonsstedet. I enkelte tilfeller kan hevelsen være hard og smertefull og vare i inntil 3 dager etter injeksjon. I svært sjeldne tilfeller kan overfølsomhetsreaksjoner oppstå. Ved anafylaktisk reaksjon, må egnet behandling, f.eks. med adrenalin, igangsettes straks.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun friske dyr skal vaksineres.

Interaksjoner 

Kan blandes og administreres sammen med inaktiverte vaksiner i Nobivac-serien mot hundens leptospirosa forårsaket av alle eller noen av de følgende serovarer: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang. Preparatomtalene til de relevante Nobivac-vaksinene må leses før administrering av det blandede preparatet. Når man blander med Nobivac leptospirose-vaksiner ved årlig vaksinasjon er det vist at det ikke har noen innvirkning på den sekundære responsen indusert ved injeksjon av hundens parainfluensavirus komponent. Etter administrering av en av leptospirose-vaksinene kan det forekomme en mild og forbigående økning i kroppstemperatur (≤1°C) i noen dager etter vaksinasjon, der noen valper viser mindre aktivitet og/eller har redusert appetitt. På injeksjonsstedet kan man se en liten og forbigående hevelse (≤4 cm), som noen ganger kan være hard og smertefull ved palpasjon. Hevelsen vil enten forsvinne eller være tydelig redusert 14 dager etter vaksinering. Etter administrering av en overdose av Nobivac Pi vet. blandet med en overdose av en av leptospirose-vaksinene i Nobivac-serien kan det observeres forbigående lokale reaksjoner slik som diffuse til harde hevelser fra 1-5 cm i diameter. Disse vil vanligvis ikke vare >5 uker, men noen kan bruke litt lenger tid før de forsvinner fullstendig. Kan blandes og administreres sammen med den inaktiverte vaksinen i Nobivac-serien mot rabies eller den inaktiverte vaksinen mot rabies og leptospirose. Etter administrering av vaksiner inneholdende rabies kan det observeres forbigående lokale reaksjoner som diffuse til harde hevelser fra 1-4 cm i diameter i opptil 3 uker etter vaksinasjon. Disse hevelsene kan være smertefulle i opptil 3 dager etter dosering. Når Nobivac Pi vet. brukes sammen med de andre Nobivac-vaksinene som er nevnt ovenfor må man ta i betraktning minimums vaksinasjonsalder for hver vaksine. På vaksinasjonstidspunktet må hundenes alder være lik eller over eldste minimums vaksinasjonsalder for de individuelle vaksinene. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre veterinærpreparater enn de som er nevnt ovenfor. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige tisper som før drektigheten er vaksinert med Pi-komponenten i Nobivac vaksineserien.

Dosering 

Grunnvaksinering: Før 12 uker: 2 vaksinasjoner, hver med en enkelt dose. 1. dose fra 8 ukers alder og 2. dose 2-4 uker senere. 12 uker og eldre: Enkel vaksinasjon med 1 dose pr. dyr. Revaksinering: 1 enkel dose hvert år. Tilberedning/Håndtering: Pulveret rekonstitueres med 1 ml vedlagt oppløsningsvæske eller 1 ml (1 dose) av inaktivert rabies- og/eller leptospirosevaksine i Nobivac-serien (se Interaksjoner). Skal ikke blandes med andre preparater enn disse. Administrering: 1 dose (1 ml) av den rekonstituerte vaksinen gis s.c.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares kaldt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter oppløsning: 30 minutter.

Andre opplysninger 

Avfallsmateriale skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel eller som godkjent av relevant myndighet.

 

Pakninger og SPC

Nobivac Pi vet., PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
hund5 sett (hettegl.)014956C
25 sett (hettegl.)014938C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.09.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.08.2016