Søkeresultat for: '535636' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '535636' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Paramove Kons til behandlingsoppl 49,5 % w/w «Solvay Chemicals International SA». Se ATC-kode QD08 AX01 for tilsvarende medisiner.