Søkeresultat for: '055745' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '055745' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen AviPro THYMOVAC Lyofilisat til drikkevann «Lohmann Animal Health GmbH & Co KG». Se ATC-kode QI01 AD04 for tilsvarende medisiner.