Søkeresultat for: '007872' — Ingen treff i dette avsnitt eller dokumenttype


Pakningsvedlegg for varenummer '007872' er dessverre ikke tilgjengelig. Varenummeret tilhører medisinen Promon vet Tab 5 mg «Zoetis Finland Oy». Se ATC-kode QG03 DA02 for tilsvarende medisiner.