Sedativum, α2-reseptoragonist.

QN05C M93 (Romifidin)INJEKSJONSVÆSKE 10 mg/ml til hest: 1 ml inneh.: Romifidinhydroklorid 10 mg, natriumklorid 6,5 mg, klorkresol 2 mg, sterilt vann til 1 ml.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Har sterk affinitet til presynaptiske α2-reseptorer i det sentrale nervesystemet. Sedasjonens varighet og dybde er doseavhengig. Den α2-adrenerge effekten gir redusert hjertefrekvens og økt tonus i uterusmuskelaturen. Blodtrykket stiger initialt for så å gå tilbake til det normale eller lavere. En mild og forbigående 2. grads AV-blokk kan forekomme.
Proteinbinding: 20%.
Halveringstid: I betafasen: Ca. 4 timer. I gammafasen: Ca. 60 timer.
Utskillelse: Hovedsakelig i urinen, delvis som metabolitter.

Indikasjoner 

Sedering av hest for transport, undersøkelse og behandling, premedikasjon før induksjon av generell anestesi.

Bivirkninger

Bradykardi, bening, reversibel hjertearytmi med 2. grads AV-blokk og hypertensjon kan forekomme. Dette kan unngås/lindres med atropin. Svetting, økt diurese, ataksi og hyperglykemi er observert. I svært sjeldne tilfeller kan hypersensitivitetsreaksjoner forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Sederte hester kan vise økt sensitivitet i huden ved berøring av bakbena. De vanlige forholdsregler når det gjelder beskyttelsesarrangementer bør tas under og etter behandling. Ved bruk til premedikasjon bør det vises spesiell aktsomhet pga. effekten på hjertet. Preparatet må brukes med forsiktighet til påkjente dyr, samt dyr med hjerte- og luftveislidelser. Ved behandling som kan medføre smerte, anbefales å kombinere romifidin med lokalanestetika eller analgetika (morfinderivater). Ved utilsiktet selvinjeksjon eller oralt inntak, må lege straks oppsøkes. Unngå bilkjøring ettersom sedering og blodtrykksforandringer kan oppstå. Gravide som håndterer preparatet må ta alle mulige forholdsregler for å unngå selvinjeksjon, da dette kan føre til sammentrekninger i livmoren og senke blodtrykket.

Interaksjoner 

Romifidins effekt kan forsterkes av andre substanser med effekt på CNS. Ved samtidig i.v. bruk av trimetoprimsulfa og α2-agonister er det rapportert fatale arytmier. Det anbefales at i.v. administrering av trimetoprimsulfa ikke skal gis til hester som er sedert med preparatet.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal ikke brukes på hester de siste månedene av drektigheten.

Dosering 

 

Dose

 

Effekt

mg/kg

 

ml/100 kg

 

0,04

 

0,4

Lett sedativ

0,08

 

0,8

Dypt sedativ

0,12

 

1,2

Dypt sedativ med forlenget durasjon

Virkningen inntrer 1-21/2 minutt etter i.v. injeksjon. Når effekten innsetter vil hesten senke hodet. Sedasjonen varer i 60-180 minutter, avhengig av dose. Induksjon av anestesi bør startes 8-10 minutter etter administrering. Administrering: Til i.v. bruk.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Preparatet er ikke godkjent for lakterende dyr som produserer melk til konsum.
Slakt: 10 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd: 28 dager.

 

Pakninger og SPC

Sedivet vet., INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
10 mg/ml hest 20 ml (hettegl.) 567933 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.04.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.04.2010