Saniotic vet.

Richter Pharma AG

Kortikosteroid + antibiotikum.

ATCvet-nr.: QS02C A01

 ØREDRÅPER/LINIMENT, suspensjon til hund og katt: 1 ml inneh: Mikonazolnitrat tilsv. mikonazol 19,98 mg, prednisolonacetat tilsv. prednisolon 4,48 mg, polymyksin B-sulfat 5500 IE, silika (kolloidal, vannfri), flytende parafin.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Mikonazol hemmer de novo-syntesen av ergosterol i sopp. Ergosterolmangel hemmer flere membranfunksjoner og gir celledød. Polymyksin B bindes til fosfolipider i den cytoplasmiske membranen og forstyrrer membranens permeabilitet, som gir autolyse av bakterien. Den betennelsesdempende aktiviteten av prednisolonacetat skyldes reduksjon av permeabiliteten i kapillærene, økt blodgjennomstrømning og hemming av fibroblastenes aktivitet.
Absorpsjon: Polymyksin B, mikonazol og prednisolon absorberes i liten grad gjennom intakt hud og slimhinner, men absorberes signifikant gjennom sår.

Indikasjoner 

Hund og katt: For behandling av otitis externa og små lokaliserte overflatiske hudinfeksjoner, forårsaket av infeksjoner med følgende mikonazol- og polymyksin B-følsomme bakterier og sopp: Grampositive bakterier: Staphylococcus spp. og Streptococcus spp. Gramnegative bakterier: Pseudomonas spp. og Escherichia coli. Gjær og sopp: Malassezia pachydermatis, Candida spp., Microsporum spp. og Trichophyton spp. Behandling av Otodectes cynotis (øremidd)-infestasjoner hvor det er en samtidig infeksjon med mikonazol og polymyksin B-følsomme patogener.

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene, andre kortikosteroider, andre soppdrepende azolmidler. Dyr med perforert trommehinne. Dyr hvor det er kjent at de forårsakende agens er resistente mot polymyksin B og/eller mikonazol. Påføres ikke jurene til diegivende tisper og hunnkatter.

Bivirkninger

Kan i svært sjeldne tilfeller gi døvhet, særlig hos eldre hunder. Langvarig og omfattende bruk av topikale kortikosteroider er kjent for å gi lokal immunsuppresjon (inkl. økt risiko for infeksjoner), fortynning av epidermis, forsinket sårheling, telangiektasi og økt risiko for hudblødning, samt systemiske effekter (inkl. hemming av binyrefunksjonen).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bakterielle- og soppotitter er ofte av sekundær natur. Underliggende årsak skal identifiseres og behandles. Bruk av preparatet skal baseres på følsomhetstesting av bakterier og/eller sopp isolert fra dyret. Hvis dette ikke er mulig, bør behandling baseres på lokal (regional) epidemiologisk informasjon om følsomhet hos målpatogenene. Ved samtidige infeksjoner med Otodectes cynotis (øremidd) bør systemisk behandling med passende akaricid vurderes. Før bruk av preparatet skal det sikres at trommehinnen er inntakt. Systemiske effekter av kortikosteroidet er mulig, spesielt når preparatet brukes under tett bandasje, på større hudlesjoner, ved økt blodgjennomstrømning i huden, eller hvis preparatet svelges ved slikking. Unngå at behandlede dyr eller dyr som er i kontakt med behandlede dyr svelger preparatet. Unngå kontakt med dyrets øyne. I tilfelle av kontakt med dyrets øyne, skyll grundig med vann. Hvis døvhet oppstår skal preparatet seponeres. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Personer med kjent hypersensitivitet for prednisolon, polymyksin B eller mikonazol bør unngå kontakt med preparatet. Unngå kontakt med hud og øyne. Ved utilsiktet søling skal hud eller øyne umiddelbart skylles med rikelige mengder vann. Bruk alltid engangshansker ved påføring. Vask hendene etter bruk. Ved utilsiktet svelging, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet og diegiving er ikke klarlagt. Teratogene/embryotoksiske/føtotoksiske og maternotoksiske effekter er ikke forventet. Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.

Dosering 

Håret rundt eller på lesjonen klippes. Gjentas ved behov under behandling. Infeksjoner i ytre ørekanal (otitis externa): Rengjør ytre ørekanal og øret, og drypp 5 dråper inn i ytre ørekanal 2 ganger daglig. Masser øret og ørekanalen grundig, men forsiktig nok til at det ikke gjør vondt for dyret, for å sikre at virkestoffene fordeles jevnt. Behandlingen gis uavbrutt til noen få dager etter at kliniske symptomer er borte, dvs. fra 7-10 dager og inntil 14 dager. Opptil 3 uker ved noen langvarige tilfeller. I slike tilfeller skal gjentatte kliniske undersøkelser foretas, inkl. revurdering av diagnosen. Effekt av behandlingen bør verifiseres av veterinær, før behandlingen stoppes. Hudinfeksjoner (små lokaliserte og overflatiske): Drypp noen få dråper på hudlesjonene 2 ganger daglig. Gni preparatet godt inn. Behandlingen skal gis uavbrutt til noen få dager etter at kliniske symptomer er borte, dvs. i inntil 14 dager. Opptil 3 uker ved noen langvarige tilfeller. I slike tilfeller skal gjentatte kliniske undersøkelser foretas, inkl. revurdering av diagnosen. Tilberedning/Håndtering: Ristes godt før bruk. Administrering: Til bruk i øre og på hud.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 30°C. Oppbevares ved høyst 25°C etter første anbrudd. Oppbevar beholderen i ytteremballasjen. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 3 måneder.

Sist endret: 13.01.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.12.2019


 

Pakninger og SPC


Saniotic vet., ØREDRÅPER/LINIMENT, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
hund og katt20 ml (dråpebeholder)527914SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.