Samarbeidspartnere

Felleskatalogen AS samarbeider med en rekke aktører i helse Norge. Noen av aktørene leverer informasjon til Felleskatalogen og andre mottar informasjon fra oss. Felleskatalogen bestreber seg på å levere informasjon av høy kvalitet og vil tilpasser informasjonen etter mottakers ønsker, dersom dette er nødvendig. Felleskatalogens informasjon er gratis tilgjengelig for bruk i ulike nettløsninger og elektroniske journalsystemer.