Rotavec Corona vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot rotavirus, koronavirus og E. coliinfeksjon hos storfe.

QI02A L01 (Escherichia coli-vaksine, Koronavirusvaksine, Rotavirusvaksine)INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til storfe: 1 dose (2 ml) inneh.: Inaktivert bovint rotavirus, stamme UK-Compton, serotype G6 P5 ≥7,7 log2/ml, inaktivert bovint koronavirus, stamme Mebus ≥3,41 log10/ml, E. coli F5 (K99) adhesin ≥0,64 ELISA antistoff OD492, lett mineralolje, aluminiumhydroksid, tiomersal, formaldehyd, natriumtiosulfat, natriumklorid.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet for å gi passiv immunitet til avkommet mot rotavirus, koronavirus og E. coliinfeksjon.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av drektige kyr og kviger for å øke mengden antistoff mot E. coli adhesin F5 (K99) antigen, rotavirus og koronavirus. Når kalver fôres med kolostrum fra vaksinerte kyr i de første 2-4 leveukene, reduseres alvorlighetsgraden av diaré forårsaket av E. coli F5 (K99), forekomsten av diaré forårsaket av rotavirus og virusutskillelse fra kalver infisert med rota-/koronavirus. Immunitet er vist fra: Passiv beskyttelse mot alle de aktive smittestoffene starter straks etter fôring med kolostrum. Varighet av immunitet: Hos kalver som fôres med kolostrum fra kolostrumbank varer beskyttelsen så lenge det fôres med kolostrum. Hos kalver som dier naturlig varer beskyttelsen mot rotavirus i minst 7 dager, og mot koronavirus i minst 14 dager.

Bivirkninger

Noen ganger sees en myk hevelse (opptil 1 cm) på injeksjonsstedet, som vanligvis forsvinner innen 14-21 dager. Overfølsomhetsreaksjoner kan noen ganger sees, og passende behandling, f.eks. adrenalin, må da gis straks.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun friske dyr. Unngå kontaminering. Les pakningsvedlegget før bruk. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Inneholder mineralolje. Utilsiktet egeninjeksjon kan gi sterk smerte og hevelse, spesielt ved injeksjon i ledd eller finger. Tap av affisert finger kan forekomme i sjeldne tilfeller dersom behandling ikke igangsettes omgående. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp selv om bare en liten mengde er injisert. Vis pakningsvedlegget. Dersom smerte vedvarer i >12 timer etter undersøkelsen, må lege kontaktes på nytt.

Interaksjoner 

Ingen informasjon vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige dyr.

Dosering 

1 dose (2 ml) gis ved hver drektighet 12-3 uker før forventet kalving. Kolostrumfôring: Beskyttelse av kalvene oppnås kun dersom det fysisk er antistoffer fra kolostrum (fra vaksinerte kyr) til stede i tarmen de første 2-3 leveukene, inntil kalvene selv utvikler immunitet. For å få maks. ut av vaksinasjonen er det derfor avgjørende at kalvene får tilgang til tilstrekkelig med kolostrum i denne perioden. Alle kalvene må motta tilstrekkelig med kolostrum fra mor innen 6 timer etter fødsel. Diende kalver vil fortsette å få antistoffer fra kolostrum så lenge de dier vaksinerte kyr. I melkekyrbesetninger bør kolostrum/melk fra de første 6-8 melkingene fra vaksinerte kyr blandes. Kolostrum kan oppbevares <20°C, men bør brukes så snart som mulig da immunglobulinnivået faller med opptil 50% etter 28 dager. Hvis mulig, anbefales oppbevaring ved 4°C. Kalvene fôres med 2,5-3,5 liter pr. dag (iht. kroppsvekt) av kolostrumbanken i løpet av de første 2 leveukene. Optimalt resultat oppnås dersom vaksinasjonsprosedyren innføres for hele besetningen. Dette vil føre til at kalvenes infeksjonsnivå og påfølgende virusutskillelse holdes på et minimum, og dermed at det totale smittepresset i besetningen holdes på et minimum. Tilberedning/Håndtering: Ristes godt før bruk. Sprøyter og kanyler skal steriliseres før bruk. Administrering: Gis i.m. på siden av halsen på en ren og tørr hudflate.

Overdosering/Forgiftning

Ved i.m. injeksjon av opptil dobbel anbefalt dose er det ikke sett mer alvorlige reaksjoner enn etter administrering av en enkelt dose.

Tilbakeholdelsestider

0 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres kaldt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 8 timer.

 

Pakninger og SPC

Rotavec Corona vet., INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
storfe 10 ml (hettegl.) 524765 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.01.2021


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.07.2020