Rheumocam

Chanelle
TYGGETABLETTER 1 mg og 2,5 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Meloksikam 1 mg, resp. 2,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Svinekjøttsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og virker dermed antiinflammatorisk, analgetisk, antieksudativt og antipyretisk. Reduserer leukocyttinfiltrasjonen i inflammert vev. I mindre grad hemmes også kollagenindusert trombocyttaggregering. Hemmer COX-2 i større grad enn COX-1.
Absorpsjon: Fullstendig etter peroral administrering. Tmax ca. 4,5 timer. Ved anbefalt dosering nås steady state i løpet av 2 dager.
Proteinbinding: Ca. 97%.
Fordeling: Vd 0,31 liter/kg.
Halveringstid: 24 timer.
Utskillelse: Ca. 75% via feces, resten via urin.

Indikasjoner 

Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet hos hund.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bruk til drektige eller diegivende dyr. Gastrointestinale lidelser, som irritasjon og blødninger, svekket lever-, hjerte- eller nyrefunksjon og blødningsforstyrrelser. Bruk til hunder <6 uker eller <4 kg kroppsvekt.

Bivirkninger

Tap av appetitt, oppkast, diaré, fekalt okkult blod, sløvhet og nyresvikt er sett. I svært sjeldne tilfeller er hemoragisk diaré, hematemese, gastrointestinal ulcerasjon og forhøyede leverenzymer sett. Disse bivirkningene forekommer vanligvis i løpet av 1. behandlingsuke og er i de fleste tilfeller forbigående og forsvinner etter avsluttet behandling, men i svært sjeldne tilfeller kan de være alvorlige eller dødelige.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå bruk hos dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr, pga. potensiell risiko for nyretoksisitet. Ved bivirkninger bør behandlingen avbrytes og veterinær kontaktes. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Personer som er overfølsomme for NSAID bør unngå kontakt med preparatet. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Andre NSAID, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika og substanser med høy proteinbinding kan konkurrere om proteinbindingen og gi toksiske effekter. Skal ikke gis samtidig med andre NSAID eller glukokortikoider. Tidligere behandling med antiinflammatoriske substanser kan gi ytterligere eller forsterkede bivirkninger og det kreves derfor en behandlingsfri periode på minst 24 timer før behandlingen påbegynnes.

Drektighet/Laktasjon

Er kontraindisert til drektige og diegivende dyr. Sikkerhet ved bruk er ikke klarlagt.

Dosering 

Enkeltdose på 0,2 mg/kg 1. dag. Forsett med vedlikeholdsdose på 0,1 mg/kg (24 timers intervall).

Kroppsvekt

Antall tyggetabletter

Dose

(kg)

1 mg

2,5 mg

(mg/kg)

4-7

1/2

 

0,13-0,1

7,1-10

1

 

0,14-0,1

10,1-15

11/2

 

0,15-0,1

15,1-20

2

 

0,13-0,1

20,1-25

 

1

0,12-0,1

25,1-35

 

11/2

0,15-0,1

35,1-50

 

2

0,14-0,1

Klinisk respons sees normalt i løpet av 3-4 dager. Behandlingen bør avbrytes etter senest 10 dager hvis det ikke oppnås klinisk bedring. Administrering: Kan gis med eller uten fôr. Hver tablett kan deles i 2 (delestrek) for nøyaktig dosering iht. dyrets kroppsvekt.

Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk.

 

Pakninger

Rheumocam, TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
1 mg hund 20 stk. (blister) 174781 C
100 stk. (blister) 034925 C
2,5 mg hund 20 stk. (blister) 561368 C
100 stk. (blister) 069143 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Rheumocam TYGGETABLETTER 1 mg

Rheumocam TYGGETABLETTER 2,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.03.2021


Sist endret: 24.03.2021