Recicort vet.

Le Vet Beheer B.V.


Kortikosteroid + keratolytikum.

QD07X B02 (Salisylsyre, Triamcinolon)ØREDRÅPER, oppløsning 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Triamcinolonacetonid 1,77 mg, salisylsyre 17,7 mg, etanol, benzalkoniumklorid, renset vann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Triamcinolon i denne konsentrasjonen er et moderat potent steroid med antiinflammatorisk og vasokonstriktiv virkning. Undertrykker inflammatorisk respons og symptomer på ulike lidelser ofte assosiert med kløe. Salisylsyre har keratolytiske egenskaper og virker forsurende og cerumenolytisk.
Absorpsjon: Triamcinolon absorberes gjennom hud og systemisk effekt kan ikke utelukkes.
Proteinbinding: Ved systemisk absorpsjon er triamcinolon 60-70% bundet til plasmaproteiner.
Metabolisme: Triamcinolon: Hovedsakelig i lever.
Utskillelse: Primært som sulfater og glukuronider via urin.

Indikasjoner 

Behandling av otitis externa. Symptomatisk behandling av seboreisk dermatitt i det ytre øret.

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for kortikosteroider, salisylsyre eller noen av hjelpestoffene. Dyr med perforert trommehinne da preparatet kan være ototoksisk. Hunder med demodikose.

Bivirkninger

Langvarig og omfattende bruk av topiske kortikosteroidpreparater kan gi lokale og systemiske effekter, inkl. hemming av binyrebarkfunksjonen, fortynning av overhuden og forsinket tilheling.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Maks. dose som kan administreres er 7 dråper/kg/dag, se Dosering. I tilfeller av otitis externa med en smittefarlig komponent (bakterie, parasitt eller sopp) skal spesifikk behandling gis hvis nødvendig. Systemiske kortikosteroideffekter er mulig hvis preparatet inntas ved slikking. Unngå at behandlede dyr eller dyr som er i kontakt med behandlede dyr svelger preparatet (inkl. ved slikking). Ytterligere kortikosteroid-behandling skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering. Brukes med forsiktighet ved mistenkte eller bekreftede endokrine lidelser (dvs. diabetes mellitus, hypo- eller hypertyreose, Cushings syndrom osv.). Kortikosteroider bremser vekst, bruk hos unge dyr (<7 måneder) skal baseres på nytte-/risikovurdering og jevnlige kliniske kontroller. Forsiktighet bør utvises for å unngå kontakt med øyne. Preparatet skal ikke påføres skadet hud. Ved overfølsomhetsreaksjoner bør øret vaskes grundig. Særlige forholdsregler for den som gir preparatet: Preparatet kan virke hudirriterende eller gi overfølsomhetsreaksjoner. Personer med kjent overfølsomhet for kortikosteroider eller salisylsyre bør unngå kontakt med preparatet. Unngå hudkontakt og bruk tette engangshansker ved håndtering, inkl. når preparatet gnis inn på dyret. Ved hudkontakt vaskes eksponert hud. Ved utilsiktet inntak eller ved overfølsomhetsreaksjon/vedvarende irritasjon etter hudkontakt, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg eller etikett. Preparatet kan gi øyeirritasjon; unngå kontakt, inkl. hånd til øye-kontakt. Ved øyekontakt skylles med rent vann. Hvis øyeirritasjon vedvarer, søk legehjelp. Preparatet kan være skadelig for ufødte barn. Gravide og fertile kvinner bør ikke håndtere preparatet eller holde fast dyret under behandlingen, og kontakt med dyrets ører bør unngås i minst 4 timer etter påføring. Behandlede dyr bør ikke leke med barn eller håndteres før applikasjonsstedet er tørt. Nylig behandlede dyr bør ikke sove med eieren, spesielt ikke med barn.

Interaksjoner 

Ingen data tilgjengelige. Ytterligere kortikosteroid-behandling skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering.

Drektighet/Laktasjon

Bruk under drektighet/diegiving er ikke klarlagt. Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering.

Dosering 

Ørekanal: Anbefalt behandlingsdose er 8-10 dråper dryppet i berørt ytre ørekanal, 1 eller 2 ganger daglig. Behandlingsdosen (8-10 dråper pr. øre, 1 eller 2 ganger daglig) bør ikke overskride 7 dråper/kg/dag. Forsiktighet bør utvises for ikke å overskride denne mengden, spesielt ved behandling av mindre dyr eller når begge ørene krever behandling. Behandlingen bør fortsette uten avbrudd til 2 dager etter at kliniske symptomer forsvinner, men ikke >14 dager. Hvis otitis externa ikke bedres etter 3 dagers behandling bør behandlingen revurderes. Ytre øre: Behandling av seboreisk dermatitt i det ytre øret: Påfør dråper på overflaten til det ytre øret inntil hele det berørte området er dekket når dråpene spres utover. Om nødvendig kan området gnis forsiktig. La tørke. I alvorlige tilfeller kan effekten økes ved å påføre et 2. og 3. lag umiddelbart etter at det 1. laget er tørt, forutsatt at det totale antall av påførte dråper ikke overskrider maks. dose på 7 dråper/kg/dag. Forsiktighet bør utvises for å ikke overskride denne dosen ved behandling av mindre hunder og katter. Behandlingen skal fortsettes uten avbrudd til noen få dager etter at kliniske symptomer forsvinner, men ikke >14 dager. Administrering: Til bruk i øret. For en effektiv behandling av otitis externa er det viktig at øregangen er grundig rengjort (fjernet ørevoks og/eller eksudat) og tørket før 1. behandling. Overflødig hår rundt behandlingsområdet skal klippes om nødvendig. For effektiv behandling av seboreisk dermatitt bør eksisterende flass eller eksfoliativt avfall fjernes. Hår som omkranser eller dekker lesjonene må muligens klippes slik at preparatet kan nå den berørte huden.

Overdosering/Forgiftning

Langvarig bruk av høye doser med triamcinolon kan indusere binyrebarkinsuffisiens.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd: 3 måneder.

 

Pakninger og SPC

Recicort vet., ØREDRÅPER, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
1,77 mg/ml + 17,7 mg/mlhund og katt20 ml (flaske m/dråpespiss)060286C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.06.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.05.2019