Pyrisept

Weifa

Antiseptisk og desinfiserende middel.

ATCvet-nr.: QD08A J03

 OPPLØSNING 1 mg/ml til hest, hund og andre ikke-matproduserende dyr: 1 ml inneh.: Cetylpyridinklorid 1 mg, natriumedetat, renset vann, buffer til pH 7,3. Isoton.


SALVE 1 mg/ml til hund: 1 g inneh.: Cetylpyridinklorid 1 mg, makrogol 400, makrogol 3000, renset vann.


Egenskaper

Klassifisering: Kvartær ammoniumforbindelse.
Virkningsmekanisme: Baktericid/fungicid effekt overfor grampositive bakterier, enkelte gramnegative bakterier og enkelte sopparter. Syrefaste bakterier og virus påvirkes ikke. Natriumedetat potenserer effekten av cetylpyridinklorid.
Absorpsjon: Forsøk på marsvin har vist at cetylpyridinklorid ikke, eller i meget liten grad, absorberes gjennom intakt hud.

Indikasjoner 

Oppløsning: Rensing og desinfisering av sår. Sårskader, infiserte sår, til kompresser og spyling av absesser. Sår forurenset av sand og jord. Ved revidering av sår. Balanitt hos hannhunder. Sandsår i kodene hos hest. Salve: Balanitt hos hannhunder i kombinasjon med Pyrisept oppløsning.

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for cetylpyridinklorid.

Bivirkninger

Overømfintlighet kan en sjelden gang opptre.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal ikke brukes i ørene eller i øynene.

Interaksjoner 

Effekten nedsettes av såpe og andre anionaktive vaskemidler som må skylles bort før bruk. Effekten reduseres av organisk materiale som f.eks. blod.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Lite eller ingen absorpsjon gjennom hud, indikerer at preparatet ikke forårsaker reproduksjonstoksiske effekter.
Laktasjon: Ettersom systemisk eksponering anses å være minimal, kan preparatet brukes under laktasjon.

Tilbakeholdelsestider

Oppløsning: Ikke godkjent til bruk på matproduserende dyr. Behandlede hester må aldri slaktes for konsum og de skal være deklarert som «ikke næringsmiddelproduserende» i sine identitetsdokumenter (hestepass) iht. gjeldende regelverk.

Sist endret: 29.07.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.01.2016


 

Pakninger og SPC


Pyrisept, OPPLØSNING:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
1 mg/mlhest, hund og andre ikke-matproduserende dyr100 ml (plastflaske m/spraypumpe)439391SPC_ICONF
100 ml (plastflaske m/sprutinnsats)442392SPC_ICONF
250 ml (plastflaske m/sprutinnsats)442400SPC_ICONF

Pyrisept, SALVE:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
1 mg/mlhund20 g 408047SPC_ICONF

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.