Purevax RCP

Merial

Vaksine mot felin viral rhinotrakeitt, felin calicivirusinfeksjon og felin panleukopeni.

ATCvet-nr.: QI06A H09

 PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til katt: Hvert sett inneh.: I) Levende svekket felint rhinotrakeittherpesvirus (FHV F2) ≥104,9 CCID50, inaktivert felint calicivirusantigen (FCV 431 og G1) ≥2 ELISA E, levende svekket felint panleukopenivirus (PLI IV) ≥103,5 CCID50, gentamicin ≤16,5 μg. II) Vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Stimulerer aktiv immunitet mot felin herpesvirus rhinotrakeitt, felint calicivirus og felint panleukopenivirus.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av katter fra 8 ukers alder: Mot felin viral rhinotrakeitt og calicivirusinfeksjon for å redusere kliniske symptomer og mot felin panleukopeni for å forhindre dødelighet og kliniske symptomer. Preparatet reduserer utskillelse av felint calicivirus ved begynnende immunitet og i ett år etter vaksinering. Begynnende immunitet er påvist mot alle komponentene 1 uke etter grunnvaksinering. Immunitetens varighet etter siste revaksinering er 3 år.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til drektige dyr. Bruk til diegivende dyr anbefales ikke.

Bivirkninger

Forbigående apati, anoreksi og hypertermi kan forekomme. En lokal reaksjon, som forsvinner i løpet av 1-2 uker, kan forekomme. Unntaksvis kan hypersensitivitetsreaksjoner forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal kun gis til friske dyr. Ved utilsiktet egeninjeksjon, skal lege søkes umiddelbart og pakningsvedlegget eller etiketten fremvises.

Interaksjoner 

Det foreligger sikkerhets- og effektdata som viser at denne vaksinen kan blandes med Merials ikke-adjuvantvaksine mot felin leukemi og/eller gis samme dag, men ikke blandes med Merials adjuvantvaksine mot rabies.

Dosering 

En dose (1 ml) injiseres s.c. etter rekonstituering. Grunnvaksinering: 1. injeksjon: Fra 8 ukers alder, 2. injeksjon: Etter 3-4 uker. Ved nærvær av høye nivåer av spesifikke maternelle antistoffer, bør grunnvaksinering utsettes til 12 ukers alder. Revaksinering: Første revaksinering skal foretas ett år etter grunnvaksinering, påfølgende revaksineringer skal foretas med inntil 3 års mellomrom.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses.

Sist endret: 20.08.2015


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.01.2015

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Purevax RCP, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
katt10 sett (hettegl.)020619CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.