INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til katt: 1 ml inneh.: FeLV rekombinant canarypoxvirus (vCP97) ≥107,2 CCID50, kaliumklorid, natriumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumfosfatdihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, kalsiumkloriddihydrat, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot felin leukemi.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av katter fra 8 ukers alder mot felin leukemi for å forhindre vedvarende viremi og kliniske symptomer av tilhørende sykdom. Begynnende immunitet: 2 uker etter grunnvaksinering. Immunitetens varighet: 1 år etter siste vaksinasjon.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til drektige dyr. Bruk er ikke anbefalt under diegiving.

Bivirkninger

Forbigående letargi og økt kropstemperatur kan forekomme for 1 dag, eller unntaksvis 2 dager. En midlertidig liten hevelse (<2 cm) på injeksjonsstedet kan oppstå, som forsvinner innen 1-4 uker. Unntaksvis kan hypersensitivitetsreaksjoner forekomme. Passende symptomatisk behandling skal da innledes.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal kun gis til friske dyr. Testing for forekomst av FeLV-antigener før vaksinasjon anbefales. Ved utilsiktet egeninjeksjon, skal lege søkes umiddelbart og pakningsvedlegget eller etiketten fremvises.

Interaksjoner 

Sikkerhets- og effektdata viser at Purevax FeLV kan gis på samme dag som, men ikke blandet med, Boehringer Ingelheims adjuvansvaksiner (diverse kombinasjoner av felint rhinotrakeittvirus, calicivirus, panleukopeni og rabies komponenter). Data viser også at Purevax FeLV kan blandes med Boehringer Ingelheims vaksiner uten adjuvans (diverse kombinasjoner av felint rhinotrakeittvirus, calicivirus, panleukopeni og klamydia komponenter) og/eller gis på samme dag, men ikke blandes med Boehringer Ingelheims adjuvantvaksine mot rabies.

Dosering 

En dose (1 ml) injiseres s.c. Grunnvaksinasjon: 1. injeksjon: Fra 8 ukers alder. 2. injeksjon: 3-5 uker etter den første. Revaksinering: Årlig.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares kaldt (2-8°C). Beskyttes mot lys. Skal ikke fryses. Brukes umiddelbart etter anbrudd.

 

Pakninger og SPC

Purevax FeLV, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
katt 10 × 1 ml (hettegl.) 020568 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.02.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.12.2019